ثبات در عملکرد صندوق‌های سرمایه گذاری

ثبات در عملکرد صندوق‌های سرمایه گذاری

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا، کارشناس ارشد حسابداری

2 دانشگاه الزهراء(س)،مدیر گروه حسابداری، دانشیار

چکیده

یکی از دغدغه های اصلی سرمایه‌گذاران هنگام گزینش صندوق‌های سرمایه‏گذاری این است که آیا می‌توانند عملکرد آتی را بر مبنای عملکرد گذشته به درستی پیش‌بینی کنند و در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‏گذاری به عملکرد گذشته اتکا کنند. پاسخ گویی به این پرسش با بررسی ثبات عملکرد صندوق‌های سرمایه‏گذاری در ادوار متوالی مورد واکاوی قرار می‌گیرد. از این رو، در این پژوهش با بررسی نمونه‏ای متشکل از 31 صندوق سرمایه‏گذاری در سهام فعال طی دورة زمانی31/03/1390 لغایت 31/03/1392 به ارزیابی ثبات عملکرد پرداخته شد. لذا، با استفاده از رویکرد آلفا و با در نظر گرفتن این فرض که بازدة غیر عادی هر صندوق ناشی از دو عامل گزینش سهام و زمان سنجی مناسب بازار می باشد، نتایج حاکی از وجود ثبات عملکرد صندوق‌های سرمایه‏گذاری می‌باشد. همچنین، نشان داده شد که صندوق های برنده از ثبات عملکرد بیشتری برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Persistence in Mutual Funds’ Performance

نویسندگان [English]

  • Hanieh Hekmat 1
  • Ali Rahmani 2
چکیده [English]

One of the most considerable concerns of investors in capital market is the phenomena of fund selection for investment. Hence, it is required to know that whether investors could predict future performance base on past performance properly; in other words wheatear investors’ trusting on past performance is reasonable or not. Answering these kinds of questions leads us to a complete investigation on the performance persistence in sequential periods. Thus, in this paper a sample of 31 active mutual funds during 21th of June of 2011 to 21th of June of 2013 has been chosen in order to evaluate the performance persistence of equity funds. Through an alpha approach & assuming that each fund’s abnormal return consists of two factors; stock selection & market timing, the result of a panel data regression shows that there exists short term performance persistence. Also, in comparison to the losers, it is confirmed that winner funds have much more persistence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mutual Funds
  • Performance Evaluation
  • Performance Persistence
  • Persistence.