اوراق سلف موازی در تأمین مالی صنعت خودرو

اوراق سلف موازی در تأمین مالی صنعت خودرو

نویسندگان

1 دانشگاه امام صادق ع-دانش آموخته کارشناسی ارشد

2 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، دانشیار دانشگاه امام صادق ع، مدیر گروه مالی

چکیده

صنعت خودرو با توجه به چرخه عظیم اقتصادی در کشور، سهم پنج درصدی در تولید ناخالص ملی، دارا بودن بالاترین میزان اشتغالزایی در بین مجموع حوزه‌های صنعتی و وابستگی اقتصادی پنج میلیون نفر از افراد جامعه به این صنعت؛ یکی از صنایع راهبردی و پیشران بسیاری از صنایع بزرگ و کوچک کشور است و تقویت مالی این بخش، رونق سایر حوزه‌ها مرتبط را به دنبال دارد و هرگونه ایجاد اختلال در آن، دستیابی به اهداف 20 ساله کشور در افق سال 1404 را ناممکن خواهد نمود. به همین دلیل تأمین مالی صنعت خودرو همواره و مخصوصاً در شرایط موجود اقتصادی و تنگناهای اعتباری داخلی و بین‌المللی، یکی از دغدغه‌های اصلی نهادهای سیاست‌گذار و اجرایی کشور و شرکت‌های خودروسازی بوده است.
این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و با روش توصیفی-تحلیلی به دنبال اثبات این فرضیه است که طبق معیارهای مالی و اقتصادی، اوراق سلف موازی استاندارد خودرو می‌تواند به عنوان ابزاری مناسب در جهت تأمین مالی صنعت خودرو کشور بکار گرفته شود. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد با توجه به ترکیب قراردادهای سلف موازی استاندارد و حواله، اوراق سلف خودرو طبق معیارهای اقتصاد خرد شامل تطابق با اهداف‎ و انگیزه‌های مشتریان‌، تناسب با روحیات و سلایق سرمایه‌گذران، میزان نقدشوندگی اوراق و درجه کارایی می‌تواند به عنوان ابزار مالی مناسب در بازار سرمایه کشور، جهت تأمین مالی صنعت خودرو کشور بکار گرفته شود و از جهت معیارهای اقتصاد کلان شامل أثرگذاری بر روی رشد و توسعه اقتصادی، عدالت توزیعی و قابلیت برای اجرای سیاست‌های پولی و مالی، به مصلحت جامعه بوده و با سیاست‌گذاری مناسب‌، می تواند در خدمت ارتقای تولید ملی به کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Parallel Salam Securities for Financing Auto-Industry

نویسندگان [English]

  • hossein shirmardi ahmadabad 1
  • seied abas mosavian 2
چکیده [English]

Auto industry is a strategic industry, as it constitutes 5 percent’s of the GNP, holds relatively more jobs than other industries and deals with the economic life of more than 5 million people. Financial development of this industry will lead to the revivification of other industries. Ignoring this industry might make the achievement of Islamic Republic of Iran’s long-term development goals impossible. Hence, financing this industry is a major concern for policy-making and administrative bodies in Iran as well as automakers themselves.
Using descriptive-analytical method, this research uses library resources for proving the hypothesis that “according to financial and economical criteria, standard parallel salam securities can be effectively used as an instrument for financing Iranian auto industry”. Findings show that salam securities can be a proper instrument for financing this industry, since it accords to microeconomic criteria, such as conformity with customers’ and investors’ goals and motivations and the degree of liquidity and efficiency. However, about macroeconomic criteria, such as influencing economic growth and development, distributional justice and the ability of monetary and financial policies, the success of salam securities will depend on a proper policy-making.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auto-Industry.
  • Automobile Salam Securities
  • Financing
  • Standard Parallel Salam