خیانت در امانت نسبت به وجوه یا اوراق بهادار در بازار اوراق بهادار

خیانت در امانت نسبت به وجوه یا اوراق بهادار در بازار اوراق بهادار

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه قم

2 مرکز تحقیقات نوین،

چکیده

یکی از حوزه هایی که اموال و دارایی های مالی افراد به امانت سپرده می شود، بازار اوراق بهادار است که اوراق بهادار و یا وجوه سرمایه گذاران نزد برخی نهادهای مالی از جمله شرکت های کارگزاری برای داد و ستد سپرده می شود. سرمایه گذاران با واریز وجوه به حساب جاری شرکت های کارگزاری به آنها وکالت می دهند تا با وجوه مزبور، اوراق بهادار مشخصی را خریداری و یا اوراق بهاداری را به فروش رسانند. هرگونه دخل و تصرف غیر مجاز کارگزار یا بازارگردان در این وجوه و اوراق بهادار که منجر به انتفاع کارگزار یا بازارگردان یا ثالث شود، تحت عنوان خیانت در امانت می باشد که به موجب ماده 50 قانون بازار اوراق بهادار مصوب اول آذر ماه 1389 جرم بوده و مجازات برای مرتکب آن به همراه دارد. از آنجا که قانونگذار شرایط خاصی برای تحقق این جرم در حوزه رکن مادی و روانی در نظر گرفته که در قالب عناصر متشکله عمومی جرم خیانت در امانت قرار نمی گیرد، در این مقاله، به تجزیه و تحلیل این جرم خاص و مقایسه آن با جرم خیانت در امانت عمومی می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Offense of Abuse of Confidence with Regard to Securities or Money in Securities Market

نویسندگان [English]

  • Gholamali Mirzaei Monfared 1
  • Abolfalah Kaleqi 2
چکیده [English]

Securities market is one of the areas in which the people’s properties are hold in trust. In this market, investor’s securities or founds are deposited by a number of financial institutions like brokers. Investors pay money to the brokers to make securities transactions for them. It is illegal for a broker to misuse these funds or securities for their benefit or benefit of others and this act is called “abuse of confidence”. Article 50 of the Securities Market Act of 2005 has criminalized this act. Whereas the legislator has considered some specific circumstances for this crime in Actus Reus and Mens Rea that differ from the general crime of abuse of confidence, we will describe this offense and explain its elements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abuse of Confidence.
  • Broker
  • Financial Institutions
  • Money
  • Securities
  • Securities Market