بررسی نقش انفکاک مالی و نرخ بهره در سرکوب مالی به روش حداکثر درستنمایی (ML) در قالب مدل کالمن فیلتر در فضای حالت و الگوی خود توضیحی با وقفه‌های توزیعی

بررسی نقش انفکاک مالی و نرخ بهره در سرکوب مالی به روش حداکثر درستنمایی (ML) در قالب مدل کالمن فیلتر در فضای حالت و الگوی خود توضیحی با وقفه‌های توزیعی

نویسندگان

1 دکترای اقتصاد

2 مدرس و استاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه بهشتی

چکیده

انفکاک مالی (اسمی) یا انفکاک بخش اسمی اقتصاد از بخش واقعی، اصطلاحی است که پس از بحران های مالی اخیر توسط نگارندگان این مقاله مطرح گردید. در این مقاله ضمن بیان و بررسی مفهوم انفکاک مالی به نقش این پدیده در سرکوب مالی (عدم توسعه مالی) از دو روش حداکثر درستنمایی (ML) به روش کالمن فیلتر در فضای حالت و نیز روش خود توضیحی با وقفه‌های توزیعی ARDL) ) به منظور بررسی آثار کوتاه مدت و بلند مدت این پدیده پرداخته خواهد شد. نتایج نشان می دهند انفکاک مالی و نرخ بهره چه در کوتاه مدت و چه بلند مدت باعث سرکوب مالی می گردد. اما توسعه اقتصادی در بلند مدت اثر کاهشی بر سرکوب مالی را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Financial Separation and Interest Rates in Financial Repression by Maximum Likelihood (ML) Method in a State Space Model of Kalman Filters and Autoregressive Distributed Lag Model (ARDL)

نویسندگان [English]

  • hossein nasiri 1
  • Parviz Davoudi 2
چکیده [English]

Financial separation or to separate the nominal part of the real sector of the economy is a term derived from the financial issues that arose after the recent financial crisis. This paper examines the role of financial separation in financial repression (lack of financial development) by studying the Maximum Likelihood (ML) method in a state space model of Kalman Filters and Autoregressive Distributed Lag Model (ARDL). Risult shows that financial separation and interest rate cause a lack of financial development and financial repression either in long term or in short term, but economic development may have a decreasing impact on financial repression in long term.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Repression
  • Financial Separation
  • Interest Rates
  • Kalman Filter
  • State Space.