بده‌وبستان ریسک و بازده: شواهدی از مدل رگرسیون چارکی

بده‌وبستان ریسک و بازده: شواهدی از مدل رگرسیون چارکی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی

2 بانک مسکن، مدیر عامل، دکترای مدیریت مالی

چکیده

در این تحقیق بده‌وبستان ریسک و بازده از طریق روش‌شناسی مطالعات پس‌رویدادی و با استفاده از مدل رگرسیون خطی و چارکی بررسی شد. با استفاده از داده‌های روزانه بازدهی شش شاخص بورس، رابطه خطی بین بازده مازاد و ریسک بررسی شد که شواهد نشان‌دهنده وجود رابطه مستقیم و معنادار بین ریسک و بازده است. در هر حال، نتایج مدل رگرسیون چارکی نشان می‌دهد بده‌وبستان بین ریسک و بازده در بین دامنه توزیع متفاوت و از رابطه معکوس در چارک‌های پایین‌تر تا رابطة مستقیم در چارک‌های بالاتر تغییر می‌کند. همچنین، مدل‌های خطی و مدل‌های چارکی نشان می‌دهد واریانس غیرمنتظره لااقل به میزان واریانس مورد انتظار، می‌تواند بازده مازاد را توضیح دهد. نتایج این تحقیق را می‌توان با بینش مالی کلاسیک و مالی رفتاری تفسیر کرد. در حوزه مالی کلاسیک، رابطه مستقیم بین ریسک و بازده در چارک‌های بالاتر سازگار با رشد بلندمدت اقتصاد است، علاوه بر این، رابطه معکوس در چارک‌های پایین‌تر، به معنای ایجاد عدم‌اطمینان بیشتر و در نتیجه کاهش بازدهی است. در حوزه مالی رفتاری، رفتار وابسته به الگوی ضرایب شیب با پیش‌بینی تئوری چشم‌انداز از رفتار سرمایه‌گذاران پیرامون نقطه مرجع (چارک میانه) سازگار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Risk-Return Tradeoff: Evidence of Quantile Regression Models

نویسندگان [English]

  • rouhollah farhadi 1
  • mohammad hashem botshekan 2
چکیده [English]

In this research risk-return tradeoff examined in scope of ex post facto studies, using OLS Model and Quantile regression Model. By using of daily returns of six indexes of Tehran Stock Exchange (TSE), linear relation between excess return and risk examined that evidence indicates significant (positive) tradeoff between excess return and risk. However, results of Quantile regression model show that risk-return relation is different in returns distribution and vary from negative relation in the lower quantiles to positive relation in the upper quantiles. Linear regression model and Quantile regression model show also that unexpected variance can explain excess return at least similar to expected variance. The results can also be interpreted with both insight of standard finance and insight of behavioral finance. In standard finance area, risk-return positive relation that exists in upper quintiles is consistent with long run growth of economy. Moreover, negative relation between return and risk in lower quintiles implies more uncertainty and as a result causing stock returns to fall. In behavioral finance area, regime-dependent behavior of slope coefficients is consistent with prediction of prospect theory of investor’s behaviors around the reference point.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ex Post Facto Studies
  • Prospect Theory.
  • Quantile Regression Model
  • Risk-return Tradeoff
  • Unexpected Variance