بررسی وضعیت حقوقی معاملات متکی بر اطلاعات نهانی در بورس اوراق بهادار

بررسی وضعیت حقوقی معاملات متکی بر اطلاعات نهانی در بورس اوراق بهادار

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

علی‌رغم جرم‌انگاری معامله متکی بر اطلاعات نهانی در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384، قانون‌گذار ایران به وضعیت حقوقی این‌گونه معاملات اشاره‌ای نکرده و این سوال را بدون پاسخ رها کرده است که آیا معامله متکی بر اطلاعات نهانی به دلیل نهی قانون‌گذار، باطل است یا اینکه معامله صحیح بوده و جرم‌انگاری آن موجب بطلان نیست؟ آیا این گونه معاملات به دلیل تضرر یا فریب متضرر از قابلیت فسخ برخوردار است یا به دلیل اصل لزوم و قوام، دوام و استواری معاملات چاره‌ای جز حکم بر صحت معامله نیست؟ در هر حال، در صورت وقوع چنین جرمی، ضروری است از متضرر، جبران خسارت به عمل آید و اینکه عامل زیان چه کسی و چه چیزی بوده و کیفیت جبران زیان به چه طریقی صورت می‌پذیرد، از موضوعاتی است که در این مقاله سعی در تحلیل آن خواهیم داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal Validity of Insider Trading in the Stock Exchange

نویسنده [English]

  • Mohammad Sadegh Shabani
چکیده [English]

Despite of criminalization of insider trading in chapter 6 of the Securities Market Act ratified in 2005, Iranian legislator has not mentioned the validity of such transactions and this question has been abandoned unanswered. Question which includes validity or invalidity of transaction or revocability of such transactions because of bearing loss or deception by teeter or consistency of such transactions because of irrevocability of contracts. However, in the event of such offense, it is essential to compensate the losing. Who and what is the reason of loss and what is the quality and method of compensation, are some subjects of discussion in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil Liability.
  • Defect
  • Dissemble
  • Insider Trading
  • Issuer
  • Loss