بررسی عوامل مؤثر بر عدم تقارن سرعت تعدیلات در حرکت به سوی ساختار سرمایه بهینه شرکت ها

بررسی عوامل مؤثر بر عدم تقارن سرعت تعدیلات در حرکت به سوی ساختار سرمایه بهینه شرکت ها

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان، دکتری اقتصاد

2 دانشگاه گیلان، دکتری مدیریت مالی

3 دانشگاه گیلان، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-مالی

چکیده

بر طبق نظریه توازن ، شرکت‌ها برای خود ساختار سرمایه بهینه‌ای تعیین می‌کنند ولی به‌طور معمول از این ساختار سرمایه هدف انحراف پیدا می‌کنند و برای برطرف کردن انحراف ایجاد شده ساختار سرمایه خود را تعدیل می‌نمایند. همچنین استدلال می‌کند که شرکت‌ها با توجه به ویژگی‌های خاص خود، با سرعت‌های متفاوتی به سمت اهرم هدفشان حرکت می‌کنند. لذا پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر عدم تقارن سرعت تعدیل ساختار سرمایه در حرکت به سوی ساختار سرمایه بهینه خود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. به این منظور، اطلاعات 124 شرکت در دورة زمانی 1393-1384 گردآوری گردیده و از مدل تعدیل جزئی آستانه‌ای و روش گشتاورهای تعمیم‌یافته استفاده گردید. نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد که، شرکت‌های با اندازه بزرگتر، فرصت‌های رشد بیشتر، نوسان درآمد بیشتر، سن کمتر و با انحراف کمتر از اهرم هدف نسبت به شرکت‌های دارای ویژگی‌ها متضاد با سرعت تعدیل بیشتری ساختار سرمایه خود را تعدیل می‌کنند. همچنین، تغییر ساختاری سال 1391 و افزایش شدید نرخ ارز به عنوان یک شاخص اقتصادی می‌تواند منجر به کاهش سرعت تعدیل ‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Capital Structure,Speed of Adjustment,Threshold Partial Adjustment Model,Trade off Theory

نویسندگان [English]

  • Seyed Reza MirAskari 1
  • Mohammad Hasan Gholizade 2
  • Sogand Pourzaker Arabani 3
چکیده [English]

According to trade off theory, firms determine optimal capital structure for themselves, but usually deviate from this target capital structure, so they need to adjust this deviation. This research tries to analyze the impact of structure change of 2012 and exchange rate increase as an index of macroeconomic variable on speed of adjustment of capital structure among firms were accepted in Tehran Stock Exchange. The data of 124 firms were collected in period of 2005-2014 and partial adjustment model was used. Results of researches hypothesis show that firms with bigger size, higher growth opportunities, higher earning volatility, less age and less deviation from target leverage adjust their capital structure with higher speed than firms with contrasting features. Moreover, structure change of 2012 and exchange rate increase as a macroeconomic index can decrease the speed of adjustment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital Structure
  • Speed of Adjustment
  • Trade off theory