مسئولیت مدنی ناشی از دستکاری بازار اوراق بهادار

مسئولیت مدنی ناشی از دستکاری بازار اوراق بهادار

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

چکیده

دستکاری بازار یکی از اقداماتی است که در قوانین و مقررات حاکم بر بازارهای اوراق بهادار، دارای ضمانت اجرایی کیفری و یا انتظامی است و در صورت ورود زیان می تواند موجد مسئولیت مدنی نیز باشد؛ در این مقاله سعی شده است تا ارکان سه گانه مسئولیت مدنی در خصوص مسئولیت ناشی از دستکاری بازار، مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و نحوه ارزیابی خسارات وارده ناشی از آن نیز بررسی شود. به طور خلاصه می توان گفت که هر گاه شخصی با انتشار اطلاعات خلاف واقع، انجام معاملات و یا روش های دیگر سبب ایجاد قیمت‌های کاذب برای اوراق بهادار شود و به این وسیله خسارتی به معامله کنندگان وارد آورد، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود. این خسارت معادل ما به التفاوت قیمت فعلی سهام و قیمت سهام در فرض عدم ارتکاب تقصیر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Civil liability of Market Manipulation In the Stock Exchange

نویسنده [English]

  • Hojjat Mobayen
چکیده [English]

Market manipulation is one of the actions in the laws and regulations governing securities markets, the have criminal or disciplinary sanctions and in the case of the loss also creates civil liability. This paper is an attempt to analyze the three elements of civil liability in respect of liability arising from market manipulation and also the manner of evaluation of the damage has been investigated in this paper. In summary, we can say that any person by publishing untrue information, or transactions or other methods causes false prices for the securities, and thereby damage the traders’ benefits, will be liable to compensate the damages. The damage is equal to the difference between the current price of the stock and the stock price in assuming no fault.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Damage
  • Exchange
  • False Price.
  • Market Manipulation
  • Securities