بررسی حقوقی ریسک های قرارداد B.O.T

بررسی حقوقی ریسک های قرارداد B.O.T

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

2 دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد،استادیار و عضو هیأت علمی، دکترای حقوق

چکیده

در یک قرارداد متداول B.O.T، ساخت پروژه ای از جانب سرمایه پذیر به سرمایه گذار «که اکثراً خارجی است»، محول می شود و سرمایه گذار بعد از بهره برداری از پروژۀ مذکور در مدت زمان معین، آن را به سرمایه پذیر واگذار می نماید. قبل از پذیرش یک پروژۀ B.O.T طرفین قرارداد می خواهند، تمامی ریسک هایی را که درگیر آن خواهند بود شناسایی کنند. در واقع اساس پروژۀ B.O.T مدیریت و تحت پوشش قرار دادن ریسک های آن می باشد. در قرارداد مذکور، سرمایه پذیر معمولاً با تحت پوشش قرار دادن ریسک هایی که قانونگذار مجوز آن را داده است، از سرمایه گذار خارجی حمایت می نماید و البته مدیریت برخی از ریسک ها را نیز بر اساس توافق صورت گرفته در قرارداد B.O.T و در حدود قوانین، به سرمایه گذار خارجی منتقل می کند. نوشتار حاضر بر آن است، ریسک های تحت پوشش قوانین جمهوری اسلامی ایران و ریسک هایی که باید توسط سرمایه گذار خارجی مدیریت شوند را شناسایی و تحلیل نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Legal Investigation on the Risks of B.O.T contracts

نویسندگان [English]

  • Jafar Razeghian 1
  • Mohammad ali saeedi 2
چکیده [English]

In a common B.O.T contract, project construction is assigned to an investor who is mostly a foreign one by the investee The investor grants the project to the investee after utilizing the project in a specified time. Before accepting a B.O.T project, parties want to identify The risks involved in it. In fact, B.O.T project is managing and covering its risks. In the contract, investee usually supports the investor by covering The risks which are licensed by the legislator. Of course, the investee transfers managing some risk to the foreign investor based on the agreement in the B.O.T contract and in legal limits. This paper identifies and analyzes the risks covered by the laws of the Islamic Republic of Iran and those risks which should be managed by the foreign investor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • B.O.T Contract
  • Construction Contract
  • Granting
  • Risk
  • Utilization