ابزاری برای تأمین مالی طرح‌های زیرساختی حمل‌ونقل جاده‌ای در بازار سرمایه ایران

ابزاری برای تأمین مالی طرح‌های زیرساختی حمل‌ونقل جاده‌ای در بازار سرمایه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان بورس و اوراق بهادار، دانشجوی دکترای مدیریت مالی

2 دانشگاه علامه طباطبایی، دکترای مالی

چکیده

هدف تحقیق حاضر آن است تا ابزاری برای تأمین مالی طرحهای زیرساختی حمل‌ونقل جاده‌ای از طریق بازار سرمایه ایران ارائه نماید، چراکه درحال‌حاضر کسری بودجه و تنگنای سیستم بانکی، تدبیر راهکار‌های نوین تأمین مالی را برای طرح‌های زیرساختی ضروری ساخته‌است. در این پژوهش از روش تحقیق آمیخته استفاده شده‌است. به‌منظور تشخیص نیاز موجود، به‌عنوان یکی از استراتژی‌های مهندسی مالی اسلامی، بررسی سیستماتیک اسناد و تحلیل مضمون مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته انجام‌‌شد و براساس آن الگوی اولیه تدوین گردید. جهت تأیید الگو، روش دلفی با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه به‌کار گرفته شد. در حوزه‌های راه، بازار سرمایه و دانشگاهی 41پرسشنامه تکمیل‌شد و 28جلسۀ مصاحبه و 9جلسه گروهی برگزار گردید که نتایج کیفی و کمّی آنها با رویکرد مثلث‌سازی مقایسه و جمع‌بندی شد. برمبنای نتایج حاصله، اوراق جعاله، منفعت و خریددین برای حالت‌های مختلف پروژه‌ پیشنهاد شد و مدل عملیاتی اوراق جعاله پروژه به‌عنوان ابزار مالی جدید طراحی و به تأیید خبرگان رسید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Instrument for Financing of Road Transportation Infrastructural Projects in Iran Capital Market

نویسندگان [English]

 • fereshteh rahimi almasi 1
 • Mohammad Hashem Botshekan 2
چکیده [English]

The objective of this research is to design and suggest an instrument for financing the infrastructural road transportation projects in Iran through the capital market, because at the time the government’s already high fiscal deficit and existing problems in the country’s banking system, has made it necessary to think of an innovative way for infrastructure financing.
This study uses a mixed method. To distinguish the current needs, as one of the slamic financial engineering strategies, a systematic review was done and several half-structured interviews were undertaken by experts. According to outcomes of the studies and theme analysis of the answers in interviews, the primary pattern was designed. To approve the primary pattern and ensure its suitability, the Delphi technique was applied. 41 questionnaires were filled, 28 interviews were carried out and 9 group meetings were held By the experts in the fields of roads, capital market and higher education. Subsequently, the qualitative and quantitative results were compared and concluded according to the triangulation method. The conclusion provided support for the development and use of Project Ju’alah, Manfa’ah and ABS. Finally, the operational model of Project Ju’alah securities as a new slamic sukuk was designed and approved by experts.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Capital Market
 • Finance
 • Infrastructure
 • Ju’alah
 • Road Transport
 • The Islamic Securities
 1. اسلامی یحیی، 1385، راهکارهای مدیریت خصوصی‌سازی بزرگراه‌های ایران (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)، دانشکده مهندسی عمران
 2. پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه شریف، گروه سیاست‌گذاری در توسعۀ امور زیرساختی، 1394، شناخت و آسیب‌شناسی تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در توسعۀ صنعت حمل‌ونقل [گزارش]، تهران: معاونت برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی
 3. ترکان اکبر، شهبازی میثم، زمستان 1389، "بررسی چگونگی جلب مشارکت بخش خصوصی در توسعۀ زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای؛ مسائل و راهکارها"، فصلنامۀ راهبرد، سال نوزدهم، شمارۀ 57، ص276-245
 4. دلاور علی و کوشکی شیرین، 1394، روش تحقیق آمیخته، نشر ویرایش، تهران
 5. علی‌پور مسعود، 1394، سود و زیان بلندپروازی‌های چین برای اقتصاد آسیا و جهان؛ از بانک توسعه زیرساخت‌های آسیا تا احیای جاده ابریشم، اقتصاد نیوز، کدخبر: ۱۲۰۹۱۰
 6. علی‌نژاد محمد و کریمیان عادل، 1395، "ایران در شاخص‌های مختلف چه جایگاهی دارد؟"، ماهنامۀ تجارت، شمارۀ 198 (اقتصاد سیاسی)
 7. مجلس شورای اسلامی، 1393، مطالعات تطبیقی تجربه دیگر کشورها در تأمین مالی طرح‌های عمرانی - هند (گزارش 13857)، معاونت پژوهش‌های اقتصادی، تهران
 8. مجلس شورای اسلامی، 1393، مطالعات تطبیقی تجربه دیگر کشورها در تأمین مالی طرح‌های عمرانی - ترکیه (گزارش 14197)، معاونت پژوهش‌های اقتصادی، تهران
  1. Benjamin C. ESTY, 2004, Modern Project Finance (A Case Book), John Wiley & Sons inc., United states

10. Bing Li , A. Akintoye , P. J. Edwards & C. Hardcastle, "Critical success factors for PPP/PFI projects in the UK construction industry", Construction Management and Economics  Journal, Volume 23, 2005

11. Braun, V. & Clarke, V., 2006, "Using thematic analysis in psychology", Qualitative Research in Psychology, Vol. 3, No. 2

12. Fahy Michael, 2016 , "Project bonds could fill funding gap left by banks", Available from: http://www.thenational.ae/business/banking/project-bonds-could-fill-funding-gap-left-by-banks, Accessed Feb 25, 2017

13. Federal Highway Administration (FHWA) Office of Innovative Program Delivery, Federal Debt Financing Tools, Available from: http://www.fhwa.dot.gov/ipd/finance/tools_programs/federal_debt_financing/garvees/, Accessed Jan 9, 2017

14. Federal Highway Administration (FHWA) Office of Innovative Program Delivery, GARVEE Guidance (Grant Anticipation Revenue Vehicles), 2014,Available from:https://www.fhwa.dot.gov/ipd/pdfs/finance/garvee_guidance_2014.pdf, Accessed Jan 9, 2017

15. Forster Bernadette, Gracht Heiko von der, 2014, "Assessing Delphi panel composition for strategic foresight - A comparison of panels based on company internal and external participants", Technological Forecasting and Social Change, Volume 84

16. Gatti Stefano, 2015, Infrastructure: "The new crossover between industry and finance, Energy Infrastructures: Towards the Creation of a European Energy Union", Bocconi

17. Habibi Arash, Sarafrazi Azam, Izadyar Sedigheh, 2014, "Delphi Technique Theoretical Framework in Qualitative Research", The International Journal Of Engineering And Science, vol 3

18. Hansakul Syetarn and Levinger Hannah, 2016, "Asia infrastructure financing: Getting it right would lift medium-term growth", Deutsche Bank Research, Available from: www.dbresearch.com, Accessed Feb 25, 2017

19. Indian Economy, 2016, Online Class Room provides simple illustration of concepts and ideas related with Indian economy by Tojo Jose: What is Hybrid Annuity Model (in PPP)?, Available from: http://www.indianeconomy.net/splclassroom/131/what-is-hybrid-annuity-model-in-ppp/, Accessed Jan 30, 2017

20. Islamic Financial Services Board (IFSB), 2014, Islamic Financial Services Industry Stability Report, Malaysia

21. Jean-Paul Rodrigue, 2013, The Geography of Transport System (Third Edition), Hofstra University, New York, USA.

22. Johnson R. Burke and Onwuegbuzie Anthony J., 2004, "Mixed Methods Research: A Research Paradigm Whose Time Has Come", Educational Researcher, Vol. 33, No. 7, USA

23. JP Forrester, JHP Kravitte, RM Rosenberg, 1994, "Securitization of Project Finance Loans" - NYU Stern School of Business, the Financier

24. Klaus Felsinger, 2008, Public-Private Partnership (PPP) Handbook, Asian Development Bank

25. KPMG, 2015, "Public Private Partnerships; Emerging global trends and the implications for future infrastructure development in Australia", Available from: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2015/06/public-private-partnerships-june-2015.pdf, Accessed Jan 28, 2017

26. KPMG in India, 2009, Guidelines for Investment in Road Sector, Government of India, Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Available from: www.nhai.org/doc/28Oct09/NHAI-Final.pdf, Jan 30, 2017

27. Malaysia's International Islamic Financial Center (MIFC), 2013, Infrastructure Financing: Sukuk as viable alternative, publication: Bank Negara Malaysia

28. McKinsey & Company, 2015, Saudi Arabia Beyond Oil: the Investment and Productivity Transformation

29. Namey, E., Guest, G., Thairu, L. & Johnson, L., 2007, Data Reduction Techniques for Large Qualitative Data Sets, In Guest G. & MacQueen K. M. (Eds.). Handbook For Team-Based Qualitative Research, United Kingdom: AltaMira Press.

30. Neil S. Grigg, 2010, Infrastructure Finance, The Business of Infrastructure for a Sustainable Future, Wiley, United States of America

31. OECD With the financial assistance of the European Union, 2014, Public-Private Partnerships in the Middle East and North Africa, A Handbook for Policy Makers

32. Pakistan: bonds, 2012, available from: http://cbonds.com/countries/Pakistan-bond, accessed in 30 march 2017

33. Peter Raisbeck, 2010, a Methodology to Assess the Performance of PPPs Compared to Other Procurement Methods in Australia,The University of Melbourne,Transformation through Construction (28th volume), Australia

34. PLUS Malaysia Berhad, 2016, Sukuk for Infrastructure – Malaysia Experience, IRTI Events - IDB Group’s 41st Annual Meeting in Indonesia

35. Reuters, 2012, Malaysian toll expressway firm to sell $9.7 bln sukuk (UPDATE 2), USA

36. Riyadh Chamber of Commerce, 2005, Saudi Arabia-Regional and Global Transport Hub: a Public-Private Partnership Opportunity

37. Rowe Gene and Wright George, 2011, "The Delphi technique: Past, present, and future prospects - Introduction to the special issue", Technological Forecasting and Social Change, Volume 78, United Kingdom

38. Sami Al Suwailem, 2007, "Financial Engineering: An Islamic Perspective", Journal UII - Universitas Islam Indonesia

39. Securities Comission Malaysia Document Management System, 2010, Issuance Information of corporate bonds approved by/lodged with the SC, Available from: http://issuance.sc.com.my/MemberAccessIssuance/documents, Accessed Jan 9, 2017

40. Shaher Abbas, 2015, Islamic Financial Engineering; A Critical Investigation into Product Development Process in the Islamic Financial Industry, Thesis for the Degree ofDoctor of Philosophy, Durham University Business School, England

41. Skulmoski Gregory J., Hartman Francis T. and Krahn Jennifer, 2007, "The Delphi Method for Graduate Research", Journal of Information Technology Education, Volume 6

42. United Arab Emirates Yearbook, 2007, Available from: www.uaeinteract.com/elec_h2o, Accessed Feb 25, 2017

43. United Arab Emirates Yearbook, 2013, Published by Elite Media, Available from: https://www.mofa.gov.ae/EN/Documents/3556.pdf, Accessed Feb 25, 2017

44. US Securities and Exchange Commission, 2009, Municipal Bonds, Available from: https://www.investor.gov/introduction-investing/basics/investment-products/municipal-bonds, Accessed Feb 5, 2017

45. Werneck Bruno and Saadi Mário, 2015, "The Public-Private Partnership Law Review", Published by Law Business Research Ltd, United Kingdom

46. world Bank Group, 2017, Public-Private Partnerships Laws / Concession Laws, Public-Private-Partnership in Infrastructure Resource (PPPIRC), Available from: https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/legislation-regulation/laws/ppp-and-concession-laws#OECD_basic_elements, Accessed 30 March 2017

47. World Economic Forum, 2015, The Global Competetiveness Report 2015-2016