بررسی تأثیر دوره تصدی مؤسسات حسابرسی بر کیفیت گزارش گری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تأثیر دوره تصدی مؤسسات حسابرسی بر کیفیت گزارش گری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 فوق لیسانس حسابداری

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر دوره تصدی کوتاه مدت( بین یک تا دو سال)، میان مدت(بین سه تا چهارسال) و بلندمدت(بیش از چهار سال) مؤسسات حسابرسی بر کیفیت گزارش گری مالی میپردازد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران، که حداقل به مدت پنج سال متوالی مورد تصدی یک موسسه حسابرسی قرار گرفته باشند و قلمرو زمانی تحقیق سال های 1381 لغایت 1390است. یافته های پژوهش حاکی از این است که کیفیت گزارش گری مالی در دوره تصدی کوتاه مدت بیشتر از دوره تصدی بلند مدت است و رابطه معناداری بین کیفیت گزارش گری مالی در دوره تصدی میان مدت و بلندمدت وجود ندارد. نتایج تحقیق ضوابط چرخش اجباری مؤسسات حسابرسی در ایران را تأیید و احتساب دوره چهارساله جهت چرخش مؤسسات حسابرسی را مطلوب ارزیابی نمی‌کند. این پژوهش خلاء فقدان تحقیقات دانشگاهی مبتنی بر مدل اندازه گیری در خصوص چرخش اجباری مؤسسات حسابرسی در ایران را برطرف نموده و آن را از پشتوانه تئوریک برخوردار می سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Audit Firm Tenure on The Quality of Financial Reporting in The TSE Listed Companies

نویسندگان [English]

 • mahdi mahmoudi 1
 • Yahya Hasas Yeganeh 1
 • Rasool Zabihi 2
چکیده [English]

This study examines whether the length of the relationship between a company and an audit firm (audit-firm tenure) is associated with financial reporting quality. Using two proxies for financial reporting quality. The population of this study is that the companies accepted the Tehran Stock Exchange, according to the definition of the study for The period of audit-firm tenure which is at least five consecutive years.
Time domain of research is 1381 – 1390 (2002-2011) and the data evaluated in this study is extracted from the audited financial statement of The company’s stocks. It is explained that the Pearson correlation test and multiple regression to investigate the relationship between independent and dependent variables and also determining the direction and extent of these relationships are considered. We found a relationship between short audit-firm tenure of one to two years and quality of financial reports. In contrast, we found no evidence of relative financial reporting quality for longer audit firm tenures and medium audit firm tenures.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Audit – Firm tenure
 • Audit Quality
 • Financial-Reporting Quality
 • Mandatory Auditor Rotation
 1. بزرگ اصل،موسی. (1388). " بیانیه مفاهیم استقلال-چارچوب نظری استقلال حسابرسی/هیئت استانداردهای استقلال"، مجله حسابرس، 78-72 .
 2. بذرافشان، آمنه. (1388). " بررسی رابطه تصدی حسابرسان وگزارش گری سودهای محافظه کارانه در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه بورس اوراق بهادار ، شماره 7 .
 3. حساس یگانه،یحیی. (1386). کیفیت حسابرسی:مروری بر ادبیات وتحقیقات،مجله بورس،شماره 66.
 4. حساس یگانه،یحیی. ( 1389). "رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه مؤسسه حسابرسی". مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی. شماره 61.
 5. حساس یگانه، یحیی، سلیمی، محمد جواد، محمودی، مهدی. (1394). "رابطه بین ویژگی های کیفی حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام( با توجه به اندازه صاحبکار)"، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 31 سال 8. ص 113 تا 140.
 6. حساس یگانه، یحیی. (1385).فلسفه حسابرسی، انتشارات علمی و فرهنگی.
 7. خستویی،فرهنگ. (1385). چرخش حسابرسان در گفتگو با کارشناسان بورس مطرح شد،روزنامه سرمایه،شماره 437.
 8. رجبی،روح الله. (1385). چالش های تعویض حسابرس،حسابدار رسمی،شماره 8و9،62-.53
 9. رسول زاده، مهدی.(1381). "مدل های پیش بینی ورشکستگی آلتمن"، حسابدار، شماره 148.
 10. مدرس، احمد، حصازاده،رضا. (1388). "کیفیت گزارش گری مالی و کارایی سرمایه گذاری"، فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال 1 شماره 2.
 11. والاس، واندا ای. ترجمه امیر اصلانی نقش اقتصادی حسابرسی در بازار های آزاد و بازار های تحت نظارت. چاپ سوم. سازمان حسابرسی.1381

12. Arrunda B .and Paz-Areas c. (1997).” Mandatory   rotation   of company auditors: A crtical   examination”.    International    Review of Law and Economics‚Vol.17‚Issue 2‚pp.205-224

13. Bates, H.L. Ingram, R.W.and Reckers, M.J. (2002). “Auditor client affiliation: the impact on <materiality>” (a study of the effect of auditor rotation on materiality judgment). Journal of Accountancy, pp.60-63

14. Chen, C.Y., C. J. Lin., and Y.C. Lin (2004)” Audit partner tenure, audit firm tenure and discertionary accruals, dose long auditor tenure impairs earning quality? “Working paper, Hong Kong University of Science and Technology.

15. Choi, J.H., and R Doogar. (2005).” Audior tenure and audit quality: evidence from going- concern qualifications issued during 1996-2001” Working paper, Hong Kong University of Science and Technology, University of Illinois at Uraba-Champaing.

16. Copley P. and Doucet M.S. (1993)” Auditor Tenure, Fixed Fee contracts, and the Supply of Substandard Single Audits”. Public Budgeting & Finance, Vol.13.Issue3, pp-23-36  

17. Dopuch N., King R. and Schwartz R. (2001). "An experimental investigation of retention and rotation Requirements". ". Journal of Accounting Research, Vol. 39, Issue 1, pp. 93-117

18. Elitzur R. and Falk H. (1996). "Planned Audit Quality". Journal of Accounting and Public policy, Vol.15, pp. 247-269.

19. Geiger M.A. and Raghunandan K. (2002). "Auditor tenure and audit reporting failures". Auditing: A journal of Practice & Theory, Vol. 21, Issue 1, pp. 67-78.

20. Gietzman M. B. and Sen P.K. (2002). "Improving auditor independence through selected mandatory rotation". International Journal of Auditing, Vol. 6, pp.183-210.

21. Gul F. A. Jaggi B. and Krishnan G. (2007). "Auditor Independence: Evidence on the Joint Effets of Auditor Tenure and Non-Audit Fees". Auditing: A Journal of Practice and Theory, Vol. 26, Issue 2, pp.117-142.

22. Hamilton, J., C. Ruddock, D. Stokes, and S. Taylor. (2005). "Audit partner rotation, earnings quality and earnings conservatism". Working paper, University of Technology, Sydney, and University of New South Wales

23. Hussey R. and Lan G. (2001). "An examination of auditor independence issues from the prospective of U.K. Finance Director". Journal of Business Ethics, Vol. 32, Issue 2, pp. 169-178.

24. Johnson V.E. ‚ khurana I.K. and Reynolds J.K 2002.” Audit-firm tenure and qualiy   of financial Reports”. Contemporary Accounting Reserach‚Vol.19‚Issue 4‚pp.637-660

25. Nagy A. (2005). "Mandatory audit firm turnover, financial reporting quality, and client bargaining power: the case of Arthur Andersen". Accounting Horizons, Vol. 19, Issue 2, pp. 51-68.

26. Ruiz-Barbadillo E. and Gomez-Aguilar N.2002. “Does   Auditor Tenure Improve Audit Quality? Mandatory auditor Rotation Versus Long Terms Auditing. An empirical analysis “. working paper. University of Cadiz Spain.

27. Sinnett, W. (2004). "Are there good reasons for auditor rotation?" Financial Executive 20 (7): 29-32. 

28. Walker P.L. 2001.Lewis B.L. and Casterella J.R.‚” Mondatory auditor rotation: Ar-  guments and current evidence”. Accounting Enquiries‚ Vol.10‚Issue 2