بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات بر حجم و ارزش سهام معامله شده در بورس اوراق بهادار (دوره مورد بررسی 1388-1393)

بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات بر حجم و ارزش سهام معامله شده در بورس اوراق بهادار (دوره مورد بررسی 1388-1393)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مالی

2 استادیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مبانی نظری موجود بیان می کند که افراد از اطلاعات مالی شرکت ها و افشاء آنها برای تصمیمات سرمایه گذاری خود استفاده می کنند، و بالا بودن کیفیت اطلاعات افشاءشده آنها می تواند تأثیرات بسزایی در افزایش مطلوبیت سهام آنها و از قِبَل آن افزایش حجم معاملات آنها داشته باشد. به طور کلی استفاده از یک نمونه از شرکت‌های بورس اوراق بهادار در فاصله سال‌های 1388 الی 1393 بیانگر این نتیجه بوده است که با بهبود کیفیت افشای اطلاعات، شاهد افزایش حجم معاملات انجام شده بوده‌ایم. نتایج بدست آمده در خصوص تفکیک حجم معاملات انجام شده به افراد حقیقی و حقوقی نشان می‌دهد که کیفیت افشاء در هر دو مورد تأثیری مثبت بر حجم معاملات داشته و با بهبود کیفیت اطلاعات، بر میزان حجم معاملات افراد حقیقی و حقوقی افزوده شده است. دیگر نتایج بدست آمده نشان دهنده آن است که کیفیت افشای اطلاعات در مجموع تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش معاملات انجام شده در خصوص سهام شرکت‌های نمونه داشته است. نتایج تفکیکی بدست آمده نشان می‌دهد که کیفیت افشای اطلاعات تأثیری مثبت بر ارزش معاملات انجام شده داشته و با بهبود کیفیت افشاء شاهد افزایش ارزش معاملات انجام شده توسط معامله‌گران (افراد) حقیقی و حقوقی بوده‌ایم، هر چند که نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که میزان تأثیرگذاری کیفیت افشاء در میان معامله‌گران حقوقی از معناداری بیشتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of the Quality of Information on the Value and Volume of Transaction in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

 • khaled eissanejad bahmanshiri 1
 • abdolmajid dehghan 2
چکیده [English]

In this study we have been investigated the impact of the quality of information on the value and volume of transaction in Tehran stock exchange. Current theoretical foundations show that people use corporate financial information for their investment decisions and the high quality of the information disclosed can hanv a significant impact on increasing the desirability of the shares and they have increased turnover through that. In general, the use of a sample of companies of the TSE from 1388 to 1393 indicates that by improving the quality of information disclosure we have seen an increase in the volume of transactions. The results of the breakdown of the volume of transactions by individuals and companies indicate that the quality of disclosure in both cases has a positive impact on trading volume and improves the quality of information. The amount of the volume of transactions of individuals and companies has increased, and the results indicate that the impact of disclosure quality on both the individuals and the volume of transactions made by companies (traders) are meaningful. The results indicate that the quality of information disclosure have positive impact and had meaningful impact on the value of transactions of the stock firms sample. A breakdown results obtained indicate that the quality of information disclosure have a positive impact on the value of transactions and with improve the quality of disclosure witnessed an increase in the value of transactions made by traders (individuals). Although the results show the impact of more meaningful quality of disclosure among the traders.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Disclosure Quality
 • Value of Transactions
 • Volume of Transactions
 1. آذر ، عادل . مومنی، منصور. ( 1381 ). آمار و کاربرد آن در مدیریت، انتشارات سمت، جلد دوم.
 2. احمدی، علی. (1394). بررسی رابطه حجم- بازده در صندوق­های سرمایه­گذاری قابل معامله (ETF) و بورس اوراق بهادار، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد بوئین زهرا.
 3. استوار، رحیمه (1385)، بررسی تاثیر حجم معاملات سهام بر محتوای اطلاعاتی متغیرهای مهم حسابداری یعنی سود هر سهم، ارزش دفتری هر سهم و جریانات نقدی هر سهم، پایان نامه کارشناسی ارشد، واحد علوم و پژوهشات بوشهر.
 4. جمشیدی، شهرام. پورزمانی، زهرا. (1394). تاثیر چرخه عمر شرکت بر رابطه کیفیت افشا و ساختار سرمایه، مجله دانش حسابداری و حسابداری مدیریت، دوره4، شماره13.
 5. عبدالخلیق، رشاد . بیپین ب،. آجین کیا. (1379). پژوهش­های تجربی در حسابداری: دیدگاه روش شناختی، ترجمه محمد نمازی، انتشارات دانشگاه شیراز، شیراز.
 6. ملکیان، اسفندیار. عدیلی، مجتبی. ابراهیمیان، سید جواد. و امیرپور، ملا رجب. (1390)، بررسی رابطه بین کیفیت افشاء و هزینه سرمایه در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، نهمین همایش سراسری حسابداری ایران، زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، 21 و 22 اردیبهشت ماه.
 7. Anthony, J.H. & Ramesh, K. (1992). Association between accounting performance measures and stock prices: A test of the life cycle hypothesis. Journal of Accounting and Economics, 15(2-3): 203-227.
 8. Barth M. W.Beaver and W.Landsman, (2001),"The relevance of the value relevance literature for financial accounting standard setting: Another view", journal of accounting and economics, No.31, pp 77-10.
 9. Gomariz, M.F.C. & Ballesta, J.P.C. (2014). Financial reporting quality, Debt maturity and investment efficiency. Journal of Banking & Finance, 40 (3): 494-506.

10.Shamki, D. (2013) "The Influence of Economic Factors on the Value Relevance of Accounting Information in Jordan" International Journal of Business and Management; Vol. 8, No. 6; 2013.

11.Ramalingegowda, S., Wang, CH. & Yu, Y. (2013). The Role of financial reporting quality in mitigating the constraining effect of dividend policy on investment decisions. The Accounting Review, 88 (3): 1007–1039.