ماهیت حق تقدم استفاده‌نشده با مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا

ماهیت حق تقدم استفاده‌نشده با مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه حق مالی قابل نقل‌وانتقالی است که بعد از گذشتن مدت‌زمان معینی منقضی شده و تحت عنوان حق تقدم استفاده‌نشده شناخته می‌شود. قانون‌گذار و حقوق‌دانان در خصوص ماهیت حق تقدم استفاده‌نشده در حقوق ایران و آمریکا سکوت اختیار کرده­اند. لیکن، بامطالعه تطبیقی حقوق دو کشور می‌توان گفت که در نظام حقوقی آمریکا حق تقدم استفاده‌نشده حقی مستقل از حق تقدم سهامداران است؛ بدین‌صورت که با ساقط شدن حق تقدم سهامداران منشأ ایجاد این حق، یعنی افزایش سرمایه، باقی است و همین سرمنشأ موجب ایجاد حق تقدم استفاده‌نشده می‌شود که متعلق حق کل شرکت است نه سهامداران؛ ولی در نظام حقوقی ایران، حق تقدم با منقضی شدن مدت‌زمان معین، به دلیل ارزش عرفی آن، تحت ‌عنوان حق تقدم استفاده‌نشده به حیات خود ادامه می‌دهد؛ بدین‌صورت که اهلیت استیفا سهامداران مشروط به زمان مشخصی بود و با منقضی شدن مدت‌زمان اهلیت تمتع سهامداران باقی‌مانده و اهلیت استیفا این حق به شرکت منتقل می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Legal Nature of Unused Preemptive Rights with Comparative Study in American law

نویسندگان [English]

 • Seyed Morteza Shahidi 1
 • Hamideh Zaree 2
1 Assistant Professor, Faculty of Law and Political Science, Kharazmi University of Tehran
2 Graduate student of private law, Faculty of Law and Political Science, Kharazmi University of Tehran
چکیده [English]

The pre-emptive right due to the increase of capital is a transferable financial entitlement that expires after a certain period of time and recognized as an unused pre-emptive. Iranian and American Legislators and lawyers are silent about the nature of the unused pre-emptive rights, but with the comparative study of this rights in two countries,in American law, unused right is independent of the shareholders pre-emptive rights, so that with the abolition of the shareholders' preemptive right, capital raising as the source of this right remains intact And this is the root of the unexercised right which belongs to the company as a whole not to the shareholders, while in Iran with the expiry of a certain period of time pre-emptive rights due to its customary value continues to its existence as an unexercised pre-emptive rights, so that shareholders capacity to exercise pre-emptive rights subjected to certain time and with expires of that time and capacity to have the rights remains intact and capacity to exercise the rights transfer to the company on the behalf of shareholders.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Unused Pre-emptive Rights
 • Share
 • pre-emptive rights
 • Stock Market
 • Comparative Study
 • Capital Raising
 • shareholder
 1. آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت 18/5/1377
 2. اسکینی، ربیعا،1393، حقوق شرکت‌های تجاری، تهران، سمت
 3. امامى، حسن، 1371، حقوق مدنى، تهران، انتشارات کتاب‌فروشی اسلامیه
 4.  اعظمى، غلامعلى،،1353، سهم در شرکت‌های سهامى، رساله‌ی دکترى، تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
 5. انصاری، فریده،1395،نظام حقوقی حق تقدم خرید سهام در ایران،پایان‌نامه کارشناسی ارشد،شهرکرد،دانشگاه شهرکرد
 6. حسینی، فاطمه السادات، 1362، تغییرات سرمایه در شرکت‌های تجاری بامطالعه تطبیقی، تهران، دانشگاه تربیت مدرس
 7. خانی، محمد،1392"حق تقدّم در پذیره‌نویسی سهام جدید شرکت‌های سهامى "، وکیل مدافع، شماره 8، تهران
 8. دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه مصوب هیئت‌مدیره سازمان بورس اوراق بهادار تهران 17/07/95
 9. دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران مصوب هیئت‌مدیره سازمان بورس اوراق بهادار تهران 13/9/1389
 10. زرعی،حمیده، 1396،ماهیت و احکام حق تقدم با مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا،تهران، دانشگاه خوارزمی تهران
 11. صقری، منصور، 1393، حقوق بازرگانی شرکت‌ها، تهران، شرکت سهامی انتشار
 12. قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت 30/6/1376
 13. کاتوزیان، ناصر،1391، اعمال حقوقی، تهران، شرکت سهامی انتشار
 14. کاتوزیان، ناصر، 1377، فلسفه حقوق، تهران، شرکت سهامی انتشار
 15. کاتوزیان، ناصر، 1395، مقدمه علم حقوق، تهران، شرکت سهامی انتشار
 16. لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 کمیسیون خاص مشترک مجلسین
 17.  محب الرحمان، محمدعلی،1391، اسقاط معوض حقوق در فقه و حقوق، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد

18. Arega, Lemlem Fekadu, 2015,Preemptive Rights and Anti-dilution Rules,Budapest, Central European University

19. ABA, 2008,model business corporation act annotated, Chicago,American bar foundation

20. Arkansas Code,2010

21. Cahn, Andreas & Donald, David C, 2010, Comparative Company Law, London, Cambridge University press

22. Code of American federal regulations,2007

23. Delaware General Corporation Act, 2017

24. Djankov, Simeon, La Porta, Rafael, Lopez-de-Silanes, Florencio, Shleifer, Andrei, 2008,” The Law and Economics of Self-Dealing”,Journal of Financial Economics,vol 88 Washington

25. Grant, Geremy,2005, A Survey of Preemption Rights in Theory And Practice, Russia,EU/TACIS Russia Corporate Governance Facility,

 1. 26.  Georgia Code,2010

27. Holderness, Clifford & Pontiff, Jeffrey, 2015Shareholder nonparticipation in valuable rights offerings: New findings for an old puzzle, Boston,Boston College

 1. 28.  https://casetext.com/case/wood-v-dummer

29. https://www.courtlistener.com/opinion/93026/handley-v

30. Kerbib, Hugo, 2017,comparative corporate law:the US corporation and the French SA, Paris,Dauphine university

31. Kentucky Revised Statutes,2014

32. Louisiana Revised Statutes,2014

33. M.Murray,Jerry, 2018,”elimination of preemptive rights in Wyoming corporation”, Wyoming law journal,vol 13,Wyoming

34. Manning, Byless & Hanks.Jr, James,1990,”Legal Capital”, Foundation Press, vol 5,Washington, D.C,

35. Massa, Massimo, Vermaelen, Theo, Xu, Moqi, 2013.Rights offerings, trading, and regulation A global perspective, London,London School of Economics & Political Science

36. Model Business Corporation Act, 2005

37. New York Business Corporation Act, 2006

38. New York Stock Exchange rules 2006

39. New Mexico Statutes,2013

40. Nasdaq listing rules 2017

41. New Mexico Statutes,2013

42. Ohio Revised Cod,2011

 1. 43.  P.Padilia, Regina, 1977” Qualifications to The Rule on The Preemptive Right of shareholders”, Philippine Law Journal, Vol 52,

44. R. Macey, Jonathan, 1993”Corporate Law and Corporate Governance: A Contractual Perspective”, Yale Law School journal, Yale

45. Ventoruzzo, Marco, 2013”Issuing New Shares and Preemptive Rights: A Comparative Analysis”,Richmond Journal of Gloable Law & Business,Vol 12,Richmond

46. Woronoff, Michael A,Rosen, Jonathan A, 2005”Understanding Anti-Dilution Provisions in Convertible Securities”,Fordham Law Review, Vol 74,New York