نقد شوندگی دارایی ها، عملکرد، شرایط بازار و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری: شواهدی از صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری در ایران

نقد شوندگی دارایی ها، عملکرد، شرایط بازار و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری: شواهدی از صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حسابرس/ دیوان محاسبات کشور

2 استادیار / استادیار دانشکده صنایع و مدیریت

3 دانشگاه اصفهان

چکیده

منابع مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری تأثیر حائز اهمیتی بر عمق بازار سرمایه دارد و مدیران این صندوق‌ها با رفتارهایی که به هنگام خرید یا فروش دارایی‌ها از خود بروز می‌دهند، می‌توانند نقش بسزائی در رونق و رکود بازار سرمایه ایفا نمایند. بر این اساس و با توجه به تأثیر ساختار دارایی‌ها برجذب یا خروج منابع از صندوق‌ها، در این پژوهش به بررسی تأثیر ساختار دارایی‌ها بر خالص جریان نقد صندوق‌های سرمایه‌گذاری پرداخته‌شده است. بدین منظور از بین 143 صندوق اعلام‌شده از سوی مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران ، 111 مورد که اطلاعات موردنیاز این پژوهش را طی سال‌های 1387 لغایت 1394 ارائه نموده‌اند، انتخاب و موردبررسی قرار گرفتند. یافته‌های این پژوهش مؤید رابطه بین نقدشوندگی دارایی‌ها و خالص جریان‌های نقد خروجی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. علاوه بر این مشخص گردید عملکرد گذشته صندوق‌ها در شرایط نقد شوندگی بالا و شرایط بد بازار در نقد شوندگی پائین موجب تشدید این رابطه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Liquidity, Performance, Market Conditions and Redemption: Evidence From Mutual Funds in Iran

نویسندگان [English]

 • alireza mahmoudi ghahsareh 1
 • abdolmajid abdolbaghi 2
 • saeed fathi 3
1 Auditor / supreme Audit court
2 Assistant Professor, Faculty of Industry and Management
3 Associate Professor, University of Isfahan
چکیده [English]

Financial resources of Mutual Funds have a very significant impact on the depth of the capital market and The behavior that the mutual fund managers shows at the time of the purchase and sale of the asset can play a very important role in the capital market.
Accordingly, And with regard to the impact of the asset structure on absorption and The withdrawal of resources of mutual Funds, In this essay we study The effect of the structure and liquidity of assets in net cash flows of Mutual Fund.
For this purpose, We have chosen 111 cases from 143 Mutual Funds that provided required information for this study. Based on the results of this study, liquidity is affective on net cash flow in the mutual fund. Furthermore Determined that the Past performance of the mutual Fund in High liquidity conditions, exacerbated this Relation. Moreover determined that Market conditions can exacerbate the effect of low liquidity on outflow.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Liquidity
 • Market Condition
 • Redemption
 • Inflow
 • Mutual Fund
 1. سعیدی علی، محسنی قاسم و مشتاق سعید. (1389)." عوامل مؤثر بر بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام در بورس اوراق بهادار تهران "، فصلنامه بورس اوراق بهادار،3(10):123-141.
 2. محمدی، شاپور، راعی، رضا، قالیباف، حسن و غلامحسین گل ارزی. (1389)." تجزیه‌وتحلیل رفتار جمعی سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل فضای حالت "، مجله پژوهش‌های حسابداری مالی،2(3):49-60.
  1. Banerjee, A. V. (1992). A Simple Model of Herd Behavior, The Quarterly Journal of Economics, 107(3), 797-817. doi:10.2307/2118364
  2. Bikhchandani, S., Hirshleifer, D., & Welch, I. (1992). A Theory of Fads, Fashion, Custom, and Cultural Change as Informational Cascades, Journal of Political Economy, 100(5), 992-1026. doi:10.1086/261849
  3. Chen, Q., Goldstein, I., & Jiang, W. (2010). Payoff complementarities and financial fragility: Evidence from mutual fund outflows, Journal of Financial Economics, 97(2), 239-262. doi:10.1016/j.jfineco.2010.03.016
  4. Fulkerson, J. A., & Riley, T. B. (2016). Mutual Fund Liquidity Costs, Financial Management. doi:10.1111/fima.12157
  5. Froot, K. A., Scharfstein, D. S., & Stein, J. C. (1992). Herd on the Street: Informational Inefficiencies in a Market with Short-Term Speculation, The Journal of Finance, 47(4), 1461-1484. doi:10.2307/2328947
  6. Greene, J. T., Hodges, C. W., & Rakowski, D. A. (2007). Daily mutual fund flows and redemption policies. Journal of Banking & Finance, 31(12), 3822-3842. doi:10.1016/j.jbankfin.2007.01.018
  7. Jiang, H., & Wang, A. (n.d). Dynamic Liquidity Management by Corporate Bond Mutual Funds. SSRN Electronic Journal. doi:10.2139/ssrn.2776829

10. Lobão, J., & Serra, A. P. (2007). Herding Behavior: Evidence from Portuguese Mutual Funds. Diversification and Portfolio Management of Mutual Funds, 167-197. doi:10.1057/9780230626508_8

11. Nofsinger, R." Tests Of Herding And Positive Feedback Trading Strategies By Institutions And Individuals", working paper, Washington State University

12. Wang, N., Sen-Sung, C., Hsu, Y. & Huang, S. (2016).a seemingly unrelated regression analysis on the trading behavior of mutual fund investors, Journal of Economic and Social Development,3(2):70-77.

13. Wang, N., Huang, C., Hsu, Y. & Huang, S. (2015). Using Stepwise Reality Check to Analyze Open-end Fund Investors’ Herding Redemption in Taiwan, International Journal of Economics and Financial Issues,5(1): 260-272

14. Lin, C.& Wang, N. Lee, Y. (2014). Open-end Fund Characteristics and Investors’ Herding Redemption in Taiwan. International Journal of Conceptions on Management and Social Sciences,2(2): 2357 – 2787.