بررسی تأثیر بلند مدت بازده بازارهای موازی بر بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تأثیر بلند مدت بازده بازارهای موازی بر بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مالی دانشگاه تهران - کارشناس مرکز پژوهش سازمان بورس و اوراق بهادار

2 کارشناس ارشد ریاضیات مالی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، ایران

چکیده

ارتباط بین بازارهای مالی و کالایی،یکی از موضوعات مهم برای سرمایه‌گذاران و نهادهای نظارتی محسوب می‌شود. تلاطم‌های یک بازار می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی روی دیگر بازارها داشته باشد. هدف اصلی این مقاله بررسی روابط بلندمدت موجود بین بازدهی روزانه بازارهای جایگزین سهام شامل نفت، ارز و سکه بهار آزادی با بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 6 ساله است. در این مطالعه از مدل VAR-GARCH جهت بررسی تأثیر بازده‌های بازارهای موازی بریکدیگر بهره برده شده و توابع عکس‌العمل آنی به منظور بررسی تأثیر شوک‌های ناشی از هر یک از متغیرها بر بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تشریح شده است. نتایج نشان می‌دهد تغییرات شاخص کل بیشتر به تغییرات خود در روز کاری قبل و پس از آن به ترتیب به تغییرات نفت، سکه بهار آزادی و دلار وابسته است. همچنین بررسی مدل حاصل از پسماندها نشان می‌دهد تغییرات شاخص کل به رویدادهای گذشته بازار واکنش بیشتری در قیاس با اخبار و شوک‌های بازار نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Long-Term Relationship between Tehran Stock Market Total Return Index, Crude Oil, Dollar and Gold

نویسندگان [English]

 • hasan hakimian 1
 • Zaniar Ahmadi 2
چکیده [English]

The relationship between financial and commodities markets is a challenging issue among regulators and investors, where the volatility of a market could affect other markets. This article’s goal is analyzing the long-term relationship between six-year daily returns of alternative markets such as crude oil, dollar, gold and Tehran stock market index. We take advantage of VAR-GARCH to model markets returns and subsequently to show relationship between these markets and using impulse response functions to describe the reaction of a market in response to a pulse in other markets. The results express that Tehran stock market total return index (TEDPIX) return respectively is depend on its previous lag, crude oil, gold and dollar returns and they are more sensitive to their shocks than market news.response to a pulse in other markets. The results express that Tehran stock market total return index (TEDPIX) return respectively is depend on its previous lag, crude oil, gold and dollar returns and they are more sensitive to their shocks than market news.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Index Return
 • Parallel Markets
 • Cointegration
 • Vector Autoregressive
 • GARCH
 1. آقایی، م.، و مختاریان، ا. (1383). بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم­گیری سرمایه­گذاران در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 3-25.
 2. اسلامی بیدگلی، غ. و بیگدلو، مهدی. (1385). همسنجی بازده و ریسک فرصت­های جایگزین سرمایه­گذاری در ایران. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 149-175.
 3. ابریشمی، ح.، و مهرآرا، م. (1388). اقتصادسنجی کاربردی (رویکردهای نوین). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 4. تقوی، م.، محمدی، ت. و برزنده، م. (1378). بررسی متغیرهای اقتصادی اثرگذار بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران. برنامه و بودجه، 31-60.
 5. ثقفی، علی، قنبریان، رضا (1393)، بررسی رابطۀ پویا بین قیمت نفت و شاخص‌های بازار سرمایه در ایران، فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، شماره 20، تابستان 94.
 6. شهرکی، مهدیه، ابونوری، اسمعیل، محمودزاده، محمود (1391)، تأثیر تکانه‌های نفتی بر بازده بازارهای بورس اوراق بهادار منتخب جهان با تأکید بر بورس اوراق بهادار تهران، مجله اقتصادی، شماره‌های 9 و 10، 60-47.
 7. رضاقلی­زاده، م.، یاوری، ک.، سبحانی، ب. و صالح­آبادی، ع. (1392). بررسی تأثیر نوسانات دارایی‎های جایگزین سهام بر شاخص قیمت سهام. دوره 20، شماره 1، بهار 1392، صفحه 53-76.
 8. عباسی، ابراهیم، هادی نژاد، منیژه و کریمی، جعفر (1394)، بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل MS-EGARCH (1,1)، فصلنامه روند، سال بیست و دوم، شماره 72، 127-105.

 Barbić, T., & Čondić-Jurkić, I. (2011). Relationship between macroeconomic fundamentals and stock market indices in selected CEE countries. Ekonomski pregled, 62(3-4), 113-133.

 1. Bhattacharya, B. & Mukherjee, J. (2002). Causalrelationship between Stock Market and Exchange Rate. Foreign Exchange Reserves and Value of Trade Balance: A Case Study India.
 2. Belloumi, M. (2014). The relationship between trade, FDI and economic growth in Tunisia: An application of the autoregressive distributed lag model. Economic Systems, 38(2), 269-287.
 3. Chen, N. F., Roll, R., & Ross, S. A. (1986). Economic forces and the stock market. Journal of business, 383-403.
 4. Engle, R. F., & Granger, C. W. (1987). Co-integration and error correction: representation, estimation, and testing. Econometrica: journal of the Econometric Society, 251-276.
 5. Gokmenoglu, K. K., & Fazlollahi, N. (2015). The Interactions among Gold, Oil, and Stock Market: Evidence from S&P500. Procedia Economics and Finance, 25, 478-488.
 6. Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of economic dynamics and control, 12(2-3), 231-254.
 7. Kwon, C. S., & Shin, T. S. (1999). Cointegration and causality between macroeconomic variables and stock market returns. Global Finance Journal, 10(1), 71-81.
 8. Maysami, R. C., Howe, L. C., & Hamzah, M. A. (2004). Relationship between macroeconomic variables and stock market indices: Cointegration evidence from stock exchange of Singapore’s All-S sector indices. Jurnal Pengurusan, 24(1), 47-77.
 9. Sharpe, W, F. (1995). Investments. Prentice Hall, Inc.
 10. Talla, J. T. (2013). Impact of Macroeconomic Variables on the Stock M arket Prices of the Stockholm Stock Exchange (OMXS30). Jonkoping International Business School.
 11. Toraman, C., & Başarir, Ç. (2014). The long run relationship between stock market capitalization rate and interest rate: Co-integration approach. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 143, 1070-1073.