مقررات حقوقی حاکم بر امانتداری اوراق (کاستودی)

مقررات حقوقی حاکم بر امانتداری اوراق (کاستودی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری- دانشگاه میشیگان

چکیده

اگرچه مفاهیم «امانتداری»، «امین»، و «قرارداد امانتداری» نقش بسیار مهمی در بازار سرمایه بازی می کند، برداشت های یکسانی از این مفاهیم وجود ندارد؛ در غالب موارد، کاربرد تجاری این مفاهیم با کاربرد حقوقی آنها آمیخته شده است. حتی در بسیاری از نظام های حقوقی مانند نظام حقوقی ایران برداشت درست و کاملی از مفاهیم مذکور و نهادهای مالی امانتدار، کارکرد و آثار حقوقی این مفاهیم وجود ندارد. بحران مالی سال 2008 با آشکار نمودن خلاءهای موجود در مقررات و قراردادهای حاکم بر امانتداری اوراق و وجوه سرمایه گذاران، مانند عدم استرداد یا تأخیر زیاد در استرداد دارایی های سرمایه گذاران، ضرورت توجه به قراردادها، ضوابط و مقررات نگهداری اوراق توسط نهادهای مالی واسط را دو چندان نمود. مقاله حاضر به بررسی مهمترین ریسک های حقوقی موجود قبل از بحران مالی سال 2008 پرداخته و با تدقیق در قوانین کشورهای پیشرو در حوزه مقررات بازار سرمایه از قبیل انگلیس، آمریکا و هندوستان به نحوه واکنش قانونگذاران در جهت رفع خلاءهای مذکور پرداخته است. هدف مقاله حاضر معرفی مفهوم امانتداری به ادبیات حقوق مالی کشور و پاسخ به سؤالات زیر است: آیا در مقررات بازار سرمایه ایران نهاد مالی امانتدار و مقررات حاکم بر امانتداری اوراق و وجوه سرمایه گذاران پیش بینی شده است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا نیازی به نهاد مالی امانتدار و پیش‌بینی مقررات امانتداری در بازار سرمایه ایران است؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal Rules Governing Custodians’ Activities

نویسنده [English]

 • Farshad Rahimi Dizgovin
چکیده [English]

Although the terms “custody,” “custodian,” and a “custodianship agreement” play a crucial part in the capital market, there are no unified understandings of these concepts. In most cases, commercial usage of these concepts is confused with their legal usage. Even in most jurisdictions such as Iran, there is no accurate and complete understanding of custodian, its function, and legal consequences arising from a custodial relationship. The financial crisis of 2008, by unearthing the existing rules’ gaps regarding the custodians’ activities such a non-restitution of investors’ assets or a long delay in their restitution, made regulation of custodians’ activities a must. This article discusses the most important legal risks in the custodians’ activities. In so doing, it closely looks at the laws of specific domestic legal regimes such as the UK, US, and India. The purpose of the paper is to introduce the concept of a custodian into Iran’s finance law scholarship and to answer the following questions. Do the Iranian capital market laws recognize the concept of a custodian? If not, is there any need for the presence of this institution in Iran’s capital market?

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Regulation of Custodians"
 • "Financial Crisis of 2008"
 • "Indirect Holding of Assets"
 • "Commingling of Assets"
 • "Outsourcing of Custody Services"
 1. باقری، محمود و نفیسه شوشی نسب (1392).  «مالکیت مستقیم و غیر مستقیم اوراق بهادار»، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 4، شماره  2.  
 2. شعاریان، ابراهیم (1394).  انتقال قرارداد: نظریه عمومی-عقود معین، تهران: انتشارات شهر دانش.
  1. Blair, Michael et al (2012). Financial Markets and Exchanges Law, Oxford University Press, second edition.
  2. Carruzzo, Fabien and King, Danial (2017). Client Asset Protection at Prime Brokers under US and UK Rules: Comparison Chart, Krama Levin, available at https://www.kramerlevin.com/en/perspectives-search/client-asset-protection-at-prime-brokers-under-us-and-uk-rules-comparison-chart.html.
  3. Chan, Diana et al (2007). The Securities Custody Industry, European Central Bank Publication.
  4. Chok, Vincent (2018). What is the Difference Between a Trustee and a Custodian? Legacy Trust.
  5. Dossa, Katherine and Christopher Bernard (2014). “FCA Changes Client Money and Custody Asset Rules”, available at file:///C:/Users/rahimi.fa/Downloads/FCA_changes_client_money_and_custody_assets_rules%20(6).pdf.
  6. Finch, Jon (2018). “Custody Rule Refresher: Review of Most Recent SEC Guidance”, the National Law Review.
  7. Hazen, Thomas (2011). Broker-Dealer in a Nutshell, West Publication. 
  8. Howes, Kelley (2017). “The Custody Rule under Investment Advisors Act: Time for Change”, IAA Newsletter. 
  9. Garner, Bryan (2014). Black’s Law Dictionary, Thomson Reuters Publication, Tenth edition.
   1.  Klees, Edward (2012). How Safe Are Institutional Assets in a Custodial Bank’s Insolvency, the Business Lawyer.
   2. Loader, David (2014). Clearing, Settlement and Custody, Elsevier Publication, second edition.
   3. Laurenson, Edwin (2013). “Frequent Compliance Issues under the SEC’s Custody Rule under the Investment Advisors Act”, the Journal of Practical Compliance and Risk Management.
   4. Masheshwari, Yogesh (2008). Investment Management, Business and Economics.
   5. Micheler, Eva (2015). “Custody Chains and Assets Values: Why Crypto-Securities Are Worth Contemplating”, Cambridge Law Journal, 74:3.
   6. Ooi, Maisie (2003). Shares and Other Securities in the Conflict of Laws, Oxford University Publication.
   7.  Patel, Naren and Ross McGill (2008), Global Custody and Clearing Services, Palgrave Publication.
   8.  Simmons, Micheal (2002). Securities Operations: A Guide to Trade and Position Managements, Wiley. 
   9. Sun, William et al (2011). Corporate Governance and the Global Financial Crisis: International Perspective, Cambridge University Press. 
   10. Thiede, John (2015). An Introduction to the UK FCA’s Client Money Rules for Investment Firms, available at http://cooconnect.com/news/an-introduction-to-the-uk-fca%E2%80%99s-client-money-rules- for-investment-firms-with-john-david-thiede.
   11. Yates, Madeleine and Gerald Montagu (2013). The Law of Global Custody, Bloomsbury Publication.
   12.  Yeowart, Geoffrey et al (2016). Yeowart and Parsons on the Law of Financial Collateral, Elgar Financial Law and Practice series.
   13. Stanford, Jon (2001). “An Economic Analysis of the Legal Concept of Trustees’ Powers of Investment”, School of Economics, University of Queensland 2001.

 

 

-          قانون بازار اوراق بهادار ایران مصوب (1384).

-          اساسنامه شرکت سپرده­گذاری مرکزی.

-          دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق­های سرمایه­گذاری.

-          نمونه اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه (اصلاحی 97).

-          دستورالعمل ثبت، سپرده­گذاری، تسویه و پایاپای (1388).

-          پیش نویس قانون ارتقای نظام بازار سرمایه کشور (97).

-          بخشنامه صادره از مدیریت نظارت بر نهاد­های مالی با موضوع «وظایف متولیان در قبال صندوق­های سرمایه­گذاری» (1389).  

 

-          UK Financial Conduct Authority Custody Rules.

-          Securities and Exchange Board of India (Custodian Of Securities) Regulations, 1996 [Last amended on March 22, 2019].

-          Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 [Last amended on April 26 2019].

-          The International Organization of Securities Commissions (IOSCO) Custody Rules (2015).

-          US Financial Advisors Act of 1940.

-          US Investment Advisors Act of 1940, available at https://www.sec.gov/about/laws/iaa40.pdf

-          Securities and Exchange Commission Interpretive Release No No. IA-2176; File Number. S7-28-02, available at https://www.sec.gov/rules/final/ia-2176.htm#IID2.

-          U.S Securities and Exchange Commission, Briefing Paper for 2007 Roundtable on Proxy Voting Mechanics (2007), available at https://www.sec.gov/spotlight/proxyprocess/proxyvotingbrief.htm.

-          Investment Adviser Association, SEC Staff No-Action Letter (February 21, 2017), available at: https://www.sec.gov/divisions/investment/noaction/2017/investment-advise.