رژیم حقوقی حاکم بر بازرسی در شرکت‌های تأمین سرمایه

رژیم حقوقی حاکم بر بازرسی در شرکت‌های تأمین سرمایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده

در نظام حقوقی ایران شرکت تأمین سرمایه کامل ترین نوع نهاد مالی است، بدین معنا که قادر است مجموع خدماتی را ارائه دهد که سایر نهادهای مالی ارائه می‌دهند براساس ماده28 همان، قانون فعالیت آن تحت نظارت سازمان است و مجامع عمومی، مدیران، بازرس - حسابرس و کمیته‌های تخصصی شرکت مکلفند قوانین و مقررات را رعایت و اجرا نمایند.
پمی‌بایست نظام بازرسی حاکم بر شرکت‌های تجاری را بر اساس قواعد کلی شرکت‌های تجاری مندرج در قانون تجارت، لایحه اصلاحی و سایر قوانین و مقررات مربوطه به حقوق بازار سرمایه بررسی و مورد تحلیل قرار داد.
نظر به تأثیرگذاری چشم‌گیر شرکت‌های تأمین سرمایه، به جهت نظارت بر این شرکت‌ها بر اساس قوانین موجود علاوه بر نظام بازرسی درونی مرسوم در شرکت‌های سهامی، مقرره‌های متعددی از سوی سازمان بورس مورد تصویب قرار گرفته است و در همین راستا، شرکت تأمین سرمایه موظف است گزارش‌های ادواری مختلفی را با موضوعات مشخص در موعد مقرر به سازمان ارسال نماید که در کنار این گزارش‌ها، سازمان بورس و اوراق بهادار نیز از طریق بازرسان خود بر فعالیت شرکت‌های تأمین سرمایه نظارت دارد. مضاف بر اینکه بانک مرکزی نیز در سنوات گذشته به طرق گوناگون سعی در نظارت بر شرکت‌های تأمین سرمایه داشته و در راستای پیشگیری از ورود بانک‌ها به عرصه بنگاه‌داری و ایضاً ضابطه‌مند تر نمودن سرمایه گذاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، بانک‌ها را ملزم به فروش سهام خود در شرکت‌های تأمین سرمایه نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Inspection system in the investment bank

نویسندگان [English]

 • VALIYOLLAH HIDARNEZHAD
 • hamid naseri manshadi
Emam sadiq university
چکیده [English]

In the legal system of Iran, the the investment bank is one of the financial institutions within the meaning of Article 21.1 of the Market Law, which provides a variety of financial services in the capital market. It is the most complete form of financial institution, that is, it is able to provide a total of services. Provide other financial institutions According to Article 28, the law of its activities is under the supervision of the organization, and public associations, managers, inspector-auditor and specialized committees of the company are required to observe and enforce the laws and regulations.
After obtaining a license to establish and issue a license, the investment bank starts its legal life according to the laws and regulations and is governed by the Statute of the Securities and Exchange Organization, which is managed by the company as a joint stock company or a public company. Therefore, the system A review of business-to-business inspections was carried out in accordance with the general rules of commercial companies contained in the Commercial Code, the amending bill and other laws and regulations related to capital market law.

کلیدواژه‌ها [English]

 • investment bank
 • Inspection System
 • Securities and Exchange Organization
 • Provisional Report
 • Central Bank Supervision
 1. اخلاق‌پور، سعید و عباسی، مصطفی، «جایگاه شرکت‌های تأمین سرمایه در بهبود نظام تأمین مالی و شاخص آزادی اقتصادی کشور»، سومین کنفرانس توسعه نظام تأمین مالی در ایران، مرکز همایش‌های بین المللی صدا و سیما(30 بهمن و 1 اسفندماه 1389): 327-350
 2. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، شرکت‌های تجاری، ج 2، تهران: سمت،  1385
 3. پاسبان، محمدرضا، بازبینی نظام بازرسی در شرکت‌های تجاری ایران: بررسی تطبیقی با حقوق انگلستان، مجله پژوهش حقوق و سیاست، شماره 1، 1384
 4. پاسبان، محمدرضا، حقوق شرکت‌های تجاری، تهران: انتشارات سمت، 1385
 5. جهانخانی، علی، و پارساییان، علی، مدیریت مالی، تهران: انتشارت سمت، 1379
 6. دبیرخانه کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران، آسیب‌شناسی شکل‌گیری و عملکرد شرکت‌های تأمین سرمایه در بازار ایران، کمیسیون بازار پول سرمایه، تهران: 1395، شماره گزارش 049579
 7. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج2، تهران: نشر دادگستر، 1384، چاپ ششم
 8. سلطانی، محمد، تبیین و تحلیل جایگاه ماده 99 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در بازار سرمایه کشور، نشریه بورس اوراق بهادار، دوره 5، شماره 20، صص 85 الی 116، زمستان 1391
 9. سلطانی، محمد، حقوق بازار سرمایه، تهران: سمت، 1395
 10. شریفی، الهام‌الدین، نظارت بر عملکرد مدیران شرکت‌های سهامی عام توسط نهادهای دولتی در حقوق انگلیس و ایران، مجلس پژوهش‌های حقوقی، شماره 5، 1383
 11. صادقی، جعفری سرشت و مشرفی، نهادهای مالی، ج2: راهنمای قانون بازار اوراق بهادار، تهران: سازمان بورس اوراق بهادار،: مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی، 1389
 12. کاویانی، کوروش، حقوق شرکت‌های تجارتی، تهران: نشر بنیاد حقوقی میزان، 1386
 13. مافی، همایون و فلاح تفتی، زینب (1395)، ساختار شرکت‌های تأمین سرمایه و الزامات حقوقی حاکم بر آن‌ها، مجله حقوقی دادگستری، شماره 94، تابستان 1395، صص 184-188
 14. نصیری، محمد، مدیریت سرمایه شرکت‌ها (مبانی تأمین، ساختاردهی و تخصیص سرمایه شرکت‌ها)، تهران: انتشارات دانش‌پژوهان جوان، 1389، چاپ اول
 15. طالبی، محمد و همکاران (1385)، بانکداری سرمایه‌گذاری (مفاهیم و مطالعات موردی)، تهران: شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر سهامی خاص

16. Geisst, Charles (2006) , Encyclopedia of American Business

17. Morrison, Allan; and William j. Wilhelm (2007), "Investment Banking: Past, Present and, and future, Journal of Applied Coroporate Finance. Volume 19 Number 1. A Morgan Publication . Winter 2007

18. Morse, Geoffery; Charlesworth & Morse (1996): Company Law, 15th ed., Sweet & Maxwell

 1. Pagano, Marco, Fabio Panetta Zingales, “Why do companies go public? An empirical analysis”, NATIONAL BURAU OF ECONOMIC RESEARCH Working parer 5367, 1995

19. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION, 2015, SECURITIES ACT OF 1933 Release No. 9938 / September 30, 2015 SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Release No. 76035 / September 30, 2015 ADMINISTRATIVE PROCEEDING File No. 3-16872

20. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION, 2019, INVESTMENT ADVISERS ACT OF 1940 Release No. 5197 /March 11, 2019 ADMINISTRATIVE PROCEEDING File No. 3-19100

21. U.S. Securities and Exchange Commission, 2013; Regulation of Investment Advisers by the U.S. Securities and Exchange Commission March 2013 Staff of the Investment Adviser Regulation Office Division of Investment Management U.S. Securities and Exchange Commission