بررسی تطبیقی قلمرو افشاء اطلاعات در عرضه اولیه اوراق بهادار در حقوق ایران و آمریکا

بررسی تطبیقی قلمرو افشاء اطلاعات در عرضه اولیه اوراق بهادار در حقوق ایران و آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق دانشگاه قم

2 دانشجوی دانشگاه قم

چکیده

چکیده:
امروزه، جریان آزاد اطلاعات از جمله ویژگی های اساسی بازارهای مختلف می باشد. بر همین مبنا یکی از مهمترین مسائل در روند رشد و توسعه بازارهای بورس، افشاء اطلاعاتی است که در تصمیم گیری فعالان این بازار تاثیر گذار است. بر همین مبنا است که مقررات متعددی در خصوص افشاء اطلاعات در بازارهای بورس به تصویب رسیده است. در این میان یکی از چالش های اصلی در زمینه افشاء اطلاعات، قلمرو افشاء اطلاعات می باشد به نحوی که اطلاعات به نحو صحیح و در زمان مناسب منتشر شده و در عین حال، افشاء اطلاعات بنحوی صورت گیرد که ارائه تصویر دقیق از وضعیت شرکت را میسر سازد. بر این اساس در مقاله پیش رو به بررسی تطبیقی قلمرو افشاء اطلاعات در عرضه اولیه در حقوق ایران و حقوق ایالات متحده به عنوان یکی از کشورهای پیش رو در زمینه بورس خواهیم پرداخت و در انتها مشخص خواهد شد که مقررات گذاری در این زمینه بر اصل لزوم افشاء اطلاعات موثق از وضعیت شرکت استوار است، چرا که اصل بر محرمانه نبودن اطلاعات است، در عین حال استثنائاتی به منظور عدم افشاء اسرار تجاری شرکت و همچنین پیشگیری از تضرر شرکت ها در وضعیت های اضطراری در نظر گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative analysis of the scope of disclosure information In the initial release of Iranian & US law

نویسندگان [English]

 • ahmad deylami 1
 • mohadeseh freydoun 2
1 Associate professor of department of private and Islamic law, faculty of law, The University of Qom, Qom, I.R.Iran
چکیده [English]

Today, free flow of information is one of the basic characteristics of different markets. Based on this, one of the most important issues in the growth and development of stock markets is the disclosure of information that influences decision makers in this market. On the same basis, there are several regulations on disclosure of information in stock markets. One of the main challenges in the disclosure of information is the scope of information disclosure in such a way that the information is published correctly and at the right time, while the disclosure of information takes place in such a way Making it possible to provide a precise picture of the company's situation. Accordingly, in the present paper, we will examine the comparative scope of the disclosure of information in the initial release of Iranian law and the rights of the United States as one of the foreseeable future in the field of securities, and finally, it will be determined that the regulation in this area is based on the necessity The disclosure of credible information is based on the company's status, since it is based on the confidentiality of information, while exceptions are made for the non-disclosure of corporate secrets and the prevention of harm to companies in emergencies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Disclosure of Information
 • Stock Exchange
 • initial release
 • scope of disclosure
 • non-confessional principle
 1. ابراهیم نژاد، مهدی، عباسی، عباس، خلیفه، مجتبی، «بررسی روش های افزایش شفاعیت اطلاعاتی بازار سرمایه ایران و انتخاب روش بهینه با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی»، مجله پیشرفت حسابداری دانشگاه شیراز، شماره اول، 1388.
 2. ابراهیمی، مریم، «مسئولیت مدنی ناشی از نقض مقررات افشای اطلاعات در معاملات سهام (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و آمریکا)»، فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال ۴، شماره: ۱۵ ،1390.
 3. اشتیاق، وحید، «مبارزه با تقلب در بازارهای اوراق بهادار»، مجله پژوهشهای حقوقی، شماره 17، سال 1389.
 4. بادینی، حسن، «مبانی فلسفی رویکرد اقتصادی به حقوق»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 62، زمستان 1382، ص 91-135.
 5. جمالی، جعفر، سلیمان دهکردی، الهام، عابدینی، فرهاد، «حمایت کیفری از افشاء اطلاعات نهانی در قانون بازار اوراق بهادار»، مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، مقاله 3، دوره 12، شماره 1 (پیاپی 27 )، بهار 1395.
 6. حبیبی قبادیان، نشاط راهکارهای بهبود مقررات گذاری و نقش آن در توسعه بازار بورس، پژوهش های حقوقی قانون یار، دوره اول، شماره 1، بهار 1397.
 7. حجازی، رضوان، رحمانی علی، مظفری زهرا، «بررسی اثر مقررات افشای اطلاعات بر کیفیت اطلاعات منتشره شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 10، تابستان 1389.
 8. حسنی، محمد؛ بشیر حسینی، سیدمحمد؛ «بررسی رابطه ی سطح افشاء اطلاعات حسابداری و نوسانات قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، سال اول - شماره 2، زمستان 1389.
 9. دهخدا، علی اکبر، لغتنامه دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، جلد ششم، چاپ 10، 1373.
 10. زارع، مریم، بررسی رابطه بین رقابت بازار محصول و افشای داوطلبانه اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه شیراز، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، 1393.
 11. ستایش، محمد حسین، کاظم نژاد مصطفی، ذوالفقاری، مهدی، «بررسی تاثیر کیفیت افشا بر نقدشوندگی سهام وهزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار»، تهران مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال سوم، شماره سوم، 1390.
 12. شیخ حسینی نژاد، نفیسه، خدامی پور، احمد، زین العابدین صادقی، «بررسی رابطه بین افشای اطلاعات حسابداری منابع انسانی و عملکرد مالی، اقتصادی و بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم –
 13. صادقی مقدم، محمد حسن؛ نوروزی، محمد؛ «نقد و بررسی نظام افشای اطلاعات در بورس ایران»، مجله مطالعات حقوق خصوصی، دوره 41، تابستان 1390 - شماره 2.
 14. صالح نیا، رویا، جنبه های حقوقی معاملات بورس پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، 1382.
 15. طهماسبی، علی، دستور دادرسی گروهی در حقوق انگلیس: با نگاهی به حقوق آمریکا و ایران، مطالعات حقوق تطبیقی » بهار و تابستان 1396، دوره هشتم - شماره 1.
 16. عربی، مهدی، بندریان، صفدر، «بررسی تاثیر افشای اجباری اطلاعات بر محتوای اطلاعاتی سود هرسهم وارزش دفتری آن در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت، تنکابن، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی شفق تنکابن، http://www.civilica.com/Paper-NRSAM01-NRSAM01_038.html، ۱۳۹۱.
 17. فرهنگ، منوچهر، فرهنگ بزرگ علوم اقتصادی، جلد اول، تهران، پیکان، 1371.
 18. قاسمی، محمد، سیاست جنایی قانونگذار ایران در قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز، 1387.
 19. کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1381.
 20. کاشانی، جواد، دعوای گروه: پاسخی به ضرورت وجود تعادل میان قواعد اولیه و ثانویه در سیستم حقوقی، پژوهش حقوق عمومی » تابستان 1391 - شماره 37.
 21. نوبخت، زهرا، «ارزیابی شفافیت اطلاعات شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران»، مجله بورس، شهریور و مهر 1385، شماره 54 و 55.
 22. والی نژاد، مرتضی؛ «مروری بر مراحل تدوین و تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران»، مجله بانک و اقتصاد » اسفند 1384 - شماره 67.
 23. یوسف زاده، احمد، دعوای گروهی در حقوق مصرف، رساله مقطع دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فارابی، 1394.
 24. Barboza, David. "Enron Sought to Raise Cash Two Years Ago". http://bodurtha.georgetown.edu/enron/. Georgetown University. Retrieved 7 May 2012.
 25. Culp, Christopher, William, Naskanen. Corporate Aftershock: The Public Policy Lessons from the Collapse of Enron and Other Major Corporations, John Wiley & Sons, June 2003.
 26. Deakin, Simon; Suzanne, Konzelmann, "Learning from Enron" (PDF). ESRC Centre for Business Research. University of Cambridge (Working Paper No 274): 1. Archived from the original (PDF) on 2010-10-18. Retrieved 2010-10-17
 27. Douglas, William, Bates, George, "The Federal Securities Act of 1933". Yale Law Journal. The Yale Law Journal Company, Inc. 43 (2), 1993.
 28. Gillis, John, "Securities Law and Regulation: New Integrated Disclosure System" Financial Analysts Journal Vol. 37, No. 1 (Jan. - Feb., 1981).
 29. Lynn Brewer, Matthew Scott Hansen, House of Cards, Confessions of an Enron Executive, Virtualbookworm.com Publishing, 2002.
 30. Orol, Ronald, "Schapiro to step down from SEC", Market Watch, November 26, 2012. Retrieved November 26, 2012,
 31. Penso de la Vega, Joseph, Confusion de confusions by Joseph de la Vega 1688. Portions descriptive of the Amsterdam Stock Exchange, Hermann Kellen Benz (ed.), Cambridge, 1957.
 32. Robert Bryce, Pipe Dreams: Greed, Ego, and the Death of Enron, Public Affairs, 2002.
 33. Salamon, H, “Speculation in the stock market from an Islamic perspective”, Review of Islamic Economics, No: 9, 2000.
 34. Summary of Sarbanes-Oxley Act of 2002." American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). Available from; http://www.aicpa.org/info/sarbanes_oxley_summary.htm. Retrieved on 20 April 2006.
 35. Volz, Dustin. "Yahoo hack may become test case for SEC data breach disclosure rules". Reuters. Retrieved 13 December 2016.