قیمت گذاری قراردادهای اختیارمعامله با روش های بلک- شولز،بونس و دو جمله ای (مطالعه موردی: قراردادهای اختیار معامله سکه طلا در بورس کالای ایران)

قیمت گذاری قراردادهای اختیارمعامله با روش های بلک- شولز،بونس و دو جمله ای (مطالعه موردی: قراردادهای اختیار معامله سکه طلا در بورس کالای ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

محقق و مشاور اقتصادی

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی قیمت گذاری قراردادهای اختیارمعامله سکه طلا براساس مدل های " بلک - شولز" ، بونس و دوجمله ای در بازه زمانی دی‌ماه 1395 تا شهریورماه 1396 به تفکیک هر سررسید و مقایسه آن با قیمت اختیار معامله در بورس کالای ایران ، به منظورتصمیم گیری سرمایه گذاران مبنی بر اخذ موقعیت خریدیا فروش اختیار معامله می باشد.
به منظور محاسبه قیمت اختیار معامله سکه طلا در بورس کالای ایران، نوسان قیمت سکه دربازار به روش گارچ برآورد و به‌عنوان یک متغیر در مدل های قیمت گذاری مذکور لحاظ شده است.
مقایسه قیمت گذاری قراردادهای اختیار معامله خریدنیز نشان می دهد، درتمامی قیمتهای اعمال مذکورو در تمامی روزهای سرمایه گذاری، قیمت تئوریک اختیار معامله خرید بر اساس مدل بلک شولزبالاتر از قیمت تئوریک اختیار معامله خرید بر اساس بر مدل بونس بوده است.مقایسه قیمت گذاری قراردادهای اختیار معامله فروش حاکی است، در سطوح مختلف قیمت اعمال، در سطح قیمت اعمال 12750000ریال ، در تمامی روزهای سرمایه گذاری قیمت تئوریک اختیار معامله فروش بر اساس مدل بلک شولزکمتر از قیمت تئوریک اختیار معامله خرید بر اساس بر مدل دو جمله ای بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Option pricing under Black–Scholes, Boness and Binomial tree models- evidence from the gold coin option contracts in Iran mercantile exchange Mahdie Amiri

نویسنده [English]

 • Mahdie Amiri
Economic consultant
چکیده [English]

The purpose of this research is the pricing of gold coin option contracts in Iran mercantile exchange.
The price of gold coin option contracts has been estimated by the Black–Scholes,Boness and Binomial tree models.For this purpose, the theoretical prices Have been compared whith the Black- Scholes method for each maturity from December 2016 to November 2017.
The theoretical prices of the option contracts have been compared with market prices in Iran mercantile exchange.
The volatility of the gold coin in the market has been estimated by the GARCH method as a variable in the pricing models.
The comparison of pricing call options indicates that the theoretical prices of the call option based on Black- Scholes method were more than the theoretical prices on the Boness method.
The comparison of pricing put options indicates The theoretical prices of the put option based on Black- Scholes method were lower than the theoretical prices based on Binomial tree method at the level of the strike price 12750000 Rials.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Option
 • Black- Scholes method
 • Boness method
 • Binomial trees method
 1. احمد پور، احمد، نیک زاد، مرضیه.(1390)." بررسی رابطه بین قیمت های نقد و آتی سکه طلا، در بورس کالای ایران ". فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال چهارم،شماره 13، تهران، ص175-190.
 2. اسلامی بیدگلی،غلامرضا، سرافرازاردکانی، حسین.(1375). تئوری قیمت‌گذاری اختیار معامله، نشریه تحقیقات مالی،  مقاله 8 ، دوره 3 ، شماره 2، ص 148-176.
 3. پور حیدری، امید.(1378). الگوی قیمت‌گذاری برگه‌های اختیار معامله، تحقیقات مالی، بهار ، مقاله 5، دوره 4، شماره 2، ص97-125.
 4. سوری، علی.(1392). اقتصاد سنجی (جلد 2) همراه با کاربرد Eviews8 وstata12  ،نشر فرهنگ شناسی.
 5. قاسمی، فاطمه، رنجبر فلاح ، محمدرضا، ابوالحسنی، اصغر، موسویان ، سید عباس، ندری، کامران.(1393). ارائه مدل قیمت‌گذاری قرارداد اختیار خرید در مالی اسلامی، فصلنامه مطالعات اقتصادی، مقاله 5،دوره 7، شماره 13، ص 121-151.
 6. کیمیاگریعلی‌محمد، آفریده ثانی، احسان.(1387). ارائه یک روش تلفیقی جهت قیمت‌گذاری اختیار معامله مبتنی بر دو مدل بلک شولز و درخت دوتایی (مطالعه موردی بازار بورس سهام ایران)، فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید،  دوره 19، شماره 4 ، ص119-127.
 7. میرزاپور، اکبر، بهرامی، جاوید.(1394). " اثر سررسید در قراردادهای آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران"، پژوهش‌های اقتصادی ،دوره 15، شماره 1، ص ۱۷۵-۲۰۶.
 8. هال، جان، مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک ، صالح‌آبادی ، علی، سیاح ، سجاد.(1384). گروه رایانه تدبیر پرداز.
 9. Harris D. (2018)."Pricing European Style Options", University of rovidence, pp. 1-49
 10. Kiesel, Rüdiger, Rahe, Florentin.(2017)." Option pricing under time-varying risk- aversion with applications to risk forecasting" ,Journal of Banking and Finance, No.76, pp. 120-138
 11. Tian Wang, Xiao, Zhong, Fen Fang, Xiao. )2015). "Option pricing and portfolio hedging under the mixed hedging strategy " , No.424, p .194-206
 12. Papantonis, Ioannis.(2016)." Volatility risk premium implications of GARCH option pricing models",Economic modelling , No.58, p .104-115
 13. Sheraz, Muhammad, Preda, Vasile. (2014)." Implied volatility in black-scholes model with GARCH volatility", Procedia Economics and Finance, No. 8, p .658 – 663
 14. Harris, David.(2018)."Pricing European Style Options", University of rovidence, pp. 1-49