نقد و بررسی کتاب: "اطلاعات نامتقارن در بازارهای مالی؛ مقدمه و کاربردها

نقد و بررسی کتاب: "اطلاعات نامتقارن در بازارهای مالی؛ مقدمه و کاربردها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد پژوهشکدة اقتصاد – پژوهشگاه علوم انسانی

چکیده

مطالعة اطلاعات نامتقارن از اوایل دهة 1970 آغاز شد و از دهة 1980 در رشته‌های مالیه و اقتصاد به کار رفت. اکنون اطلاعات نامتقارن ابزار کار اصلی اقتصاد مالی شده است. جایزة نوبل سال 2001 در اقتصاد به خاطر مطالعات مربوط به اطلاعات نامتقارن به جورج آکرلف، میشل اسپنس و جوزف استیگلیتز داده شد.
اطلاعات نامتقارن و شواهد نظری و عملی آن، اکنون جعبة ابزار هر متخصص اقتصاد مالی را تشکیل می‌دهد. نظریة اطلاعات نامتقارن بر درک ما از عملیات نهادها و بازارهای مالی، تأثیر گذاشته است. پیامدهای ناشی از اطلاعات نامتقارن برای برخی موضوعات مالی و اقتصادی مانند: بدهی شرکت، سیاست سود سهام و سرمایه‌گذاری، عمق و دورة زمانی چرخه‌های کسب و کار، نرخ رشد اقتصادی درازمدت و منشاء بحران‌های مالی و بین‌المللی در این کتاب مورد بررسی قرار می‌گیرد.
این کتاب رابطة میان عوامل مالی و اقتصاد کلان را به طور واضح توضیح می‌دهد و درک بهتری از نهادهای مالی و نقش آنها در نوسان‌های اقتصادی ایجاد می‌کند.
هدف کتاب "اطلاعات نامتقارن در بازارهای مالی"، ارایة توضیح قابل فهم و با کاهش‌ پیچیدگی ریاضی است و لذا آمار، جبر مقدماتی، نمودارها و شواهد متقاعدکنندة جهان واقعی را به کار می‌برد. مؤلف کتاب پرفسور ریکاردو ربسزوک، استاد دپارتمان اقتصاد در دانشگاه ملی پلاتا آرژانتین است و توسط انتشارات دانشگاه کمبریج انگلستان در سال 2003، منتشر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Book Review: Asymmetric information in financial markets; Introduction and Applications

نویسنده [English]

  • seyed hosein mirjalili
Professor of Economics Research Institute - Institute of Humanities