نقد و بررسی کتاب: مقدمه‌ای بر اقتصاد بازارهای مالی

نقد و بررسی کتاب: مقدمه‌ای بر اقتصاد بازارهای مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد پژوهشکده اقتصاد – پژوهشگاه علوم انسانی

چکیده

اقتصاد مالی، کاربرد نظریه اقتصاد خرد است. مفاهیم تعادل، کارایی، هزینه‌های فرصت، تحلیل مارجینال و شرایط مماس[1] که در اقتصاد خرد معرفی می‌شود، در تحلیل بازارهای مالی به کار می‌رود.  با این تفاوت که کالاهایی که  در بازارهای مالی قیمت‌گذاری می‌شود، ادعاهای مربوط به جریان‌‌های نامعین پرداخت‌های آینده هستند. نویسنده کارکرد اقتصادی بازارهای مالی را افزایش کارایی می‌داند. این کتاب روش تحلیل اقتصاددانان از چگونگی تخصیص بین زمانی[2] منابع کمیاب در بازارهای مالی را شرح می‌دهد. در این کتاب مفهوم کارایی اقتصادی (بهینگی پارتو) برای ارزیابی اثر بخشی بازارهای مالی استفاده شده و بازارهای مالی براساس معیارهای کارایی اقتصادی و تخصیصی، ارزیابی شده است.  در این کتاب توضیح داده می‌شود که چگونه و تا چه اندازه‌ای، بازارهای مالی  برای حداکثر کردن سطوح شخصی رضایت‌مندی (مطلوبیت) دوره زندگی از طریق مبادله‌های بین زمانی، به افراد کمک می‌کند. اقتصاد مالی تحلیل این است که چگونه بازارهای مالی مصرف‌کنندگان را قادر می‌سازد به عنوان بخشی از استراتژی‌‌شان برای حداکثر‌سازی سطوح مطلوبیت دوران زندگی‌، از مبادلات بین زمانی متقابلاً سودمند، استفاده کنند. هدف بازار مالی، تسهیل مبادلات بین زمانی متقابلاً سودمند است. بازارهای مالی این مبادلات را با سازماندهی مبادله در انواعی از اوراق بهادار مالی[3] تشویق می‌کنند. اقتصاددانان عملکرد  بازارهای مالی را با معیار کارایی[4]  اقتصادی ارزیابی می‌کنند. بازار از لحاظ اقتصادی وقتی کارا است که منابع را به گونه‌ای تخصیص دهد که هیچ فرصت دیگری برای مبادلات متقابلاً سودمند باقی نماند.[1]. tangenay


[2] .Intertemporal


1. یک ورقه بهادار، حق قابل فروش برای دریافت  رشته‌ای  از پرداخت‌های آینده است.  


2. کارایی اقتصادی معیاری است که اقتصاددانان برای ارزیابی تخصیص منابع استفاده می‌کنند. تخصیص منابع از لحاظ اقتصادی وقتی کارا است اگر هیچ تخصیص دیگری وجود نداشته باشد که  دست کم مطلوبیت یک شخص را  بدون کاهش دادن مطلوبیت شخص دیگر افزایش دهد. متعاقباً اگر یک تخصیص منابعی از لحاظ اقتصادی کارا باشد، فرصت بیشتری برای مبادله‌های متقابلاً سودمند وجود ندارد. بازار از لحاظ اقتصادی کارا است اگر اشخاصی که منابعی دارند  را قادر سازد  از لحاظ اقتصادی به تخصیص کارای آن منابع  دست یابند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Book Review: An Introduction to the Economics of Financial Markets

نویسنده [English]

  • seyed hosein mirjalili
Professor of Economics Research Institute - Institute of Humanities

کلیدواژه‌ها [English]

  • Book Review:
  • An Introduction to the Economics of Financial Markets