مدل‌ سه عاملی فاما و فرنچ با تأکید بر صرف ارزش؛ تحلیل دیدگاه‌های منتقدان

مدل‌ سه عاملی فاما و فرنچ با تأکید بر صرف ارزش؛ تحلیل دیدگاه‌های منتقدان

نویسنده

چکیده

یکی از پیشرفت‌های مهم در تئوری مالی طی چند دهۀ اخیر، توانایی بحث پیرامون ریسک به شیوه قابل سنجش بوده‌است. در صورت علم به چگونگی اندازه‌گیری صحیح ریسک‌های مالی و قیمت‌گذاری منصفانه آنها، می‌توانیم دارایی‌های ریسکی را بطور مناسب ارزش‌گذاری کنیم. این امر به نوبه خود باعث افزایش کارایی و تخصیص بهینه منابع در سیستم مالی خواهد گردید. سرمایه‌گذاران قادر خواهند بود تا پس‌اندازشان را بین انواع اوراق بهادار ریسکی تخصیص دهند، از طرف دیگر مدیران نیز می‌توانند تا از میان منابع سرمایه‌ای کمیاب به‌نحو احسن وجوه حاصل از سهامداران و اعتباردهندگان را تحصیل کنند.
مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای به‌عنوان اولین مدل تعادلی، تشریحی عقلایی از رابطۀ ریسک و بازده ارائه می‌کند. در راستای بسط مدل و استفاده از فروض عقلایی ساده‌تر، مدل قیمت‌گذاری آربیتراژ مطرح گردید. فاما و فرنچ ادعا می‌کنند که مدل سه عاملی ایشان توضیح بهتری از بازده ارائه می‌کند. این مقاله به بررسی مدل یادشده و تشریح نتایج تحقیق انجام شده در این خصوص پرداخته و در نهایت تقابل نظرات نظریه‌‌پردازان مالی در این خصوص مطرح می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fama and French Three Factors and Value Premium; Critical Viewpoints

چکیده [English]

Capital asset pricing, as one of the basic theories in finance and investment area, develops a model for estimation of expected rate of return and equity cost of capital. This model has many applications in the field of finance. One of anomalies in the capital asset pricing model is the value premium that its proponents believe this risk premium is compensation for a risk not mentioned in original model. Researchers (such as fama & french) believe that if we ignore the value premium, the expected rate of return estimated by CAPM would be biased.
This research is going to evaluate the value premium in Tehran Stock Exchange and its role in asset pricing. Finally, critical viewpoints would also be analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • FF three factor model
  • Rational asset pricing
  • Overreaction
  • Market efficiency (JEL Classification: G12
  • C52)