بررسی واکنش سرمایه‌گذاران به پیش‌بینی سود، جریانات نقدی و اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی واکنش سرمایه‌گذاران به پیش‌بینی سود، جریانات نقدی و اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

این تحقیق واکنش سرمایه‌گذاران به پیش‌بینی سود، جریانات نقدی و اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می‌کند. بر اساس یک نمونه متشکل از 230 شرکت از میان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1379 تا 1385، نتایج حاکی از آن بود که سرمایه‌گذاران تا حدی به پیش‌بینی سود واکنش درست نشان داده‌اند (البته نه به اندازه‌ی جریانات نقدی). به این معنی که در سال بعد از پیش‌بینی، تقاضا برای سهام شرکت‌‌‌هایی که سودی مازاد بر سود پیش‌بینی شده کسب کرده‌اند، افزایش یافته و موجب افزایش قیمت سهام این شرکت‌ها شده است. در نتیجه بازده‌ این شرکت‌ها افزایش یافته و توانسته‌اند بازده‌ مازاد بر میانگین بازده‌ بازار کسب کنند. در مقابل شرکت‌های با سود تحقق یافته کمتر از سود پیش‌بینی شده، بازده‌ کمتر از میانگین بازده‌ بازار داشته‌اند. همچنین، نتایج تحقیق نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران تا حد بسیار زیادی به پیش‌بینی جریان‌نقدی واکنش درست نشان داده‌ و جریانات نقدی نسبت به سود و اقلام تعهدی مبنای بهتری برای تصمیم‌گیری است. که این ممکن است بخاطر عینی بودن و همچنین احتمال دستکاری کمتر جریانات نقدی نسبت به سود و اقلام تعهدی باشد. در نهایت این تحقیق نشان می‌دهد که در حالت کلی سرمایه‌گذاران در تمامی سال‌های پیش‌بینی اقلام تعهدی، چه اقلام تعهدی تحقق یافته بیشتر و چه کمتر از اقلام تعهدی مورد انتظار بوده واکنش مطلوب نشان نداده‌اند و این یعنی بازار در انعکاس کامل توانایی پیش‌بینی توام جزء تعهدی و جزء نقدی سود شکست خورده است (توانایی انعکاس همه‌ی اطلاعات موجود در اقلام تعهدی و جریانات نقدی را ندارد).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Reaction of Investors to Earnings, Cash Flows and Accruals Forecast in Tehran Stock Exchange

چکیده [English]

This paper examines the reaction of investors to earnings, cash flows and accruals forecast in Tehran Stock Exchange (TSE). According to a sample of 230 listed firms companies between 1379 and 1385, the results show that investors correctly react to earning forecast, but not as much as cash flows. It mean, after prediction year, the firms with reported earning more than predicted earning experience an increasing price in result of increasing demand and the stock return was more than average return of the firms. And the firms with reported earning less than predicted earning have experience a return less than average return of firms. Also the results show that investors correctly react to cash flow forecast. Finally the results indicate that, when realized accruals are more than predicted accruals or when realized accruals are less then predicted ones the investor have not reacted correctly. May market fails to fully reflect the predictive ability of accrual and cash flows.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earnings
  • Accruals
  • cash flows
  • Stock Returns
  • Quality of prediction. ( JEL Classification: G11
  • G14)