بررسی رابطه درجه توسعه‌یافتگی و ساختار نظام مالی با رشد اقتصادی

بررسی رابطه درجه توسعه‌یافتگی و ساختار نظام مالی با رشد اقتصادی

نویسنده

چکیده

بسیاری از اقتصاددانان، توسعه مالی را دلیل اصلی رشد اقتصادی می‌دانند. شاهد آنان نیز انقلاب صنعتی در انگلستان است که پس از انقلاب مالی صورت گرفت. یکی از جنبه‌های صنعتی‌شدن و توسعة اقتصادی، توسعة سیستم‌های مالی به‌صورت مجموعه‌ای از نهادها و سازمان‌های تخصصی بوده که با انتقال وجوه سروکار داشته و واسطه‌گری جریان‌های پس‌اندازی و سرمایه‌گذاری را برعهده گرفته‌اند. در عین این‌که تمامی‌کشورها دارای یک چنین سیستم تخصصی می‌باشند، لیکن بررسی مقایسه‌ای این سیستم‌ها حاکی از وجود تنوع ساختاری قابل ‌ملاحظه‌ای در بین آنها می‌باشد. مهمترین جنبة این تنوع، در بانک پایه یا بازار پایه بودن این سیستم‌ها می‌باشد. این تحقیق به ساختار نظام مالی و چگونگی تأثیرگذاری درجة توسعه‌یافتگی نظام مالی بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه می‌پردازد. براساس نتایج حاصل از تحقیق، ساختار نظام مالی در کشورهای توسعه‌یافته به صورت بازار پایه و در کشورهای درحال توسعه منطبق با رویکرد خدمات مالی مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study The Relationship between the Structures and The Degree of Development of Financial System and Economic Growth

چکیده [English]

A great number of economists believe that financial development is the main reason of economic growth. Their witness is the industrial revolution which marks a major turning point in human history. One of the aspects of economic growth and being industrialized is the development of financial systems as a group of specialized institutions and organizations dealing with transfer of funds and acting as deposit and investment intermediaries.
However, although all countries have established such a specialized system, the comparative study of these systems shows a remarkable diversity in structures. The most important difference is that they are bank-based or market-based.
Here, we study the structure of financial systems and the way the degree of development of financial system influences the economic growth of the developed countries as well as the developing one. Results show that the financial system structure in developed countries is market-based while in developing countries it is as what is seen in a financial services approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bank-based Financial System
  • Market-based Financial System
  • Economic Growth
  • Consolidated Data Model
  • Financial Services Approach. JEL Classification: G2
  • O47.