کیفیت اطلاعات حسابداری، نوع حسابرس و مدیریت سود

کیفیت اطلاعات حسابداری، نوع حسابرس و مدیریت سود

نویسنده

چکیده

این پژوهش اثر نوع حسابرس ، مدیریت سود و شاخص سودآوری را بر کیفیت اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دورة زمانی 7 ساله از سال 1380 الی 1386 مورد بررسی قرار می‌دهد. نتایج پژوهش نشان می-دهد نوع حسابرس و شاخص سودآوری با کیفیت اطلاعات حسابداری رابطه‌ای مستقیم و مثبت دارد. اما رابطة شاخص مدیریت سود با کیفیت اطلاعات حسابداری، رابطه‌ای منفی و معکوس است. نتایج بیانگر آن است که بهبود عملکرد مدیران و درنتیجه افزایش سودآوری شرکت‌ها، موجب بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری می‎شود. همچنین کاهش مدیریت سود، ابزار دیگری برای بهبود کیفیت حسابداری است. از این رو، تفکیک محتوایی مالکیت از مدیریت می‎تواند بر کاهش هزینه‎های کارگزاری تأثیرگذار باشد و در نتیجه کیفیت اطلاعات حسابداری نیز افزایش یابد. شواهد پژوهش حاضر نشان می‎دهد خصوصی سازی حسابرسی و واگذاری بخشی از وظایف سازمان حسابرسی به مؤسسات خصوصی حسابرسی، و در واقع افزایش رقابت در حسابرسی می تواند موجب تنزل کیفیت اطلاعات حسابداری شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Accounting Information Quality, Auditor Type and Earnings Management

نویسنده [English]

  • Bahman Banimahd
چکیده [English]

In this study, I have examined the effects of auditor type, earnings management and firm's profitability on accounting information quality over a 7- period in 46 firms in Tehran Stock Exchange.
The results of the study show that there is a positive relation between auditor type and firm’s profitability with the accounting information quality in study sample. But earnings management index has a negative relation with the accounting information quality. Meanwhile, audit quality in audit organization is effective on accounting quality than private audit firm's audit quality. Therefore, the audit competitive after formation of Iranian Auditing Society could decrease accounting quality.
On the basis of the research outcome, the study has concluded that the improve of the management performance by contently separating of management and ownership can enhance accounting information quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting Information Quality
  • Profitability
  • Auditor Type and Earnings Management.