محاسبه ارزش در معرض ریسک شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نظریه ارزش فرین

محاسبه ارزش در معرض ریسک شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نظریه ارزش فرین

نویسندگان

سازمان بورس

چکیده

بررسی احتمال رخ دادن پیشامدهای نادر (پیشامدهایی که با احتمال بسیار کم رخ می دهند) از موضوعات مهم در مدیریت ریسک سبدهای مالی است. نظریه ارزش فرین مبانی ریاضی مدل سازی این پیشامدها و محاسبه معیارهای ریسک مربوط به آنها مانند ارزش در معرض ریسک را فراهم کرده است. هدف این مقاله استفاده از نظریه ارزش فرین برای محاسبه ارزش در معرض ریسک بازده لگاریتمی شاخص قیمت و ثمره نقدی بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین این روش محاسبه ارزش در معرض ریسک با روش‌های واریانس ـ کوواریانس (با فرض نرمال بودن توزیع بازده) و شبیه-سازی تاریخی مقایسه شده است. نتایج نشان دهنده این موضوع است که برای دم سمت راست توزیع بازده شاخص بورس اوراق بهادار تهران که نسبت به دم سمت چپ پهن‌تر است، روش نظریه ارزش فرین در تمام سطوح اطمینان کاراترین روش محاسبه ارزش در معرض ریسک است، در حالی که برای دم سمت چپ نه در تمام سطوح اطمینان، بلکه در بالاترین آ‌نها روش نظریه ارزش فرین بیشترین کارایی را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring Value at Risk of Tehran Stock Exchange Index: Using Extreme Value Theory

نویسندگان [English]

  • Saeed Eslami Bidgoli
  • shiva zamani
  • moein kazemi
چکیده [English]

Assessing the probability of rare and extreme events is an important issue in the risk management of financial portfolios. Extreme value theory provides the solid fundamentals needed for the statistical modeling of such events and the computation of extreme risk measures. The focus of this paper is on the use of extreme value theory to compute value at risk. The performance of the extreme value theory in value-at-risk calculations is compared to the performances of conventional methodologies (historical simulation and variance–covariance with normal distribution) in Tehran Stock Exchange. In the case studied, we found that for the right tail, which is heavier than the left tail, the EVT based VaR is the best method in all confidence levels, but for the left tail it is the most accurate at the highest quintile.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Block Maxima Method
  • Extreme Value Theory
  • Peaks over Threshold Method
  • Tehran Stock Exchange Index
  • Value at Risk