بازارسرمایه نوین در پرتو قانون برنامه ششم توسعه (کارکردسنجی فناوری بلاکچین در بازارسرمایه)

بازارسرمایه نوین در پرتو قانون برنامه ششم توسعه (کارکردسنجی فناوری بلاکچین در بازارسرمایه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

2 استادیار، دانشکده حقوق، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

چکیده

استفاده از فناوری‌های پیشرفته اطلاعات و ارتباطات با هدف تغییر در ساختار سازمان‌ها و ارائه بهتر اطلاعات و خدمات در سال‌های اخیر مورد توجه بسیاری از سازمان‌ها و دولت‌ها و قانون‌گذاران در اقصی نقاط جهان قرار گرفته‌است. نمونه‌ای از توجهات قانون‌گذار داخلی را می‌توان در بند «چ» ماده 68 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و در خصوص کاربست فناوری در بازارسرمایه مشاهده نمود که طی آن مجوز الکترونیکی شدن برخی از فرآیندهای مربوط به شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به آن سازمان اعطا گردیده‌است. یکی از فناوری‌هایی که توانایی محقق ساختن این الزام قانونی را دارد، «فناوری بلاکچین» است که بنابرخصلت‌هایی همانند «غیرمتمرکزبودن» و «تغییرناپذیری اطلاعات»، ظرفیت کاربرد در اعمالی چون «احراز هویت و اعتبارسنجی جامع»، «برگزاری مجامع الکترونیکی» و «تسویه اوراق بهادار» را دارا می‌باشد و علی‌رغم وجود چالش‌ها و برخی نگرانی‌ها، می‌تواند «شفافیت»، «تضمین حقوق سهامداران خرد»، «دموکراتیک سازی مالی» و «کاهش هزینه‌ها و واسطه‌زدایی» را برای بازارسرمایه به ارمغان آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New Capital Market in the Light of Sixth Development Plan Law (Functionality of blockchain technology in the capital market)

نویسندگان [English]

 • Mahdi Madadi 1
 • Ghasem shafiei 2
1 M.Sc. Student, Department of Private Law, Kashan University, Kashan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Law, Kashan University, Kashan, Iran
چکیده [English]

The use of advanced information and communication technologies to change the structure of organizations and better information and services presentation in recent years has attracted the attention of many organizations and governments and legislators around the world. An example of the remarks made by the domestic legislator of paragraph (ch) of Article 68 of the Sixth Five-Year Development Plan Law on the Capital Market which has been granted the electrical licensing for some of the processes related to the registered companies in the Stock Exchange. "Blockchain Technology" with the features of "decentralization" and "information immutability", technologies that has the potential to be used in activities such as "comprehensive authentication and validation", "holding electronic assemblies" and "securities clearing” and despite the challenges and some concerns, it can bring "transparency", "guaranteeing the rights of small shareholders", "financial democratization" and "reducing costs and decommissioning" for the capital market.Keywords: Blockchain, Technology Law, Capital Market, Smart Contracts, E-Government

کلیدواژه‌ها [English]

 • Blockchain
 • Capital Market law
 • Smart Contract
 • E-Government fintech
 1. صفائی، مریم؛ شیبانی­فر، سوده. (1398)، کاربرد فناوری دفترکل توزیع­شده در انطباق معاملات در بازار سرمایه ژاپن، اداره مطالعات راهبردی سازمان فرابورس ایران.

  Bhattacharyya, Dyuti Bhushan (2018). “How Blockchain is Transforming Capital Market” Larsen & Toubro Infotech

  binance Academy (2019). “Blockchain Use Cases: Digital Identity” https://www.binance.vision/blockchain/blockchain-use-cases-digital-identity

  Binance Academy (2019). “What Makes a Blockchain Secure?” https://www.binance.vision/blockchain/what-makes-a-blockchain-secure

  Bit, Daily (2018). “9 Types of Consensus Mechanisms That you didn’t know about”https://medium.com/the-daily-bit/9-types-of-consensus-mechanisms-that-you-didnt-know-about-49ec365179da

  Das, Samburaj (2018). “Singapore Stock Exchange Turns to Blockchain for Rapid Settlements” https://www.ccn.com/singapore-stock-exchange-turns-to-blockchain-for-rapid-settlements

  Das, Samburaj (2018). “Turkey’s National Stock Exchange Builds Blockchain Database Platform” https://www.ccn.com/turkeys-national-stock-exchange-builds-blockchain-database-platform/

  De Filippi, Primavera & Wright, Aaron, (2018). “Blockchain and the Law: The Rule of Code” Harvard University Press

  Deutsche Bundesbank & Deutsche Bores AG (2018). “Blockbaster Report” final report

  Euroclear & Oliver Wyman, (2016). “Blockchain in Capital Markets the Prize and the Journey” https://www.oliverwyman.com/content/dam/oliver-wyman/global/en/2016/feb/BlockChain-In-Capital-Markets.pdf

  Fairfield, J. (2014),"Smart Contracts, Bitcoin Bots, and Consumer Protection" 71Washington & Lee Law Review Online Edition

  Huillet, Marie (2019). “Major Swiss Stock Exchange SIX to Launch New Blockchain-Powered Digital Exchange” https://cointelegraph.com/news/major-swiss-stock-exchange-six-to-launch-new-blockchain-powered-digital-exchange

  Hussain, S. (2019). “3 Ways Blockchain Will Transform Capital Markets” https://www.nasdaq.com/articles/3-ways-blockchain-will-transform-capital-markets-2019-04-09

  Laurence, Tiana (2018). “The Structure of Blockchains” https://www.dummies.com/personal-finance/the-structure-of-blockchains/

  Massessi, Demiro (2018). “Public Vs Private Blockchain In A Nutshell” https://medium.com/coinmonks/public-vs-private-blockchain-in-a-nutshell-c9fe284fa39f

  McKinsey & Company, (2016). “Blockchain in insurance – opportunity or threat?” https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/blockchain-in-insurance-opportunity-or-threat

  Morabito, Vincenzo (2017). “Business Innovation through Blockchain” Springer

  Narayanan & Bonneau & Miller & Goldfeder (2016). “Bitcoin and Cryptocurrency Technologies” Princeton University Press

  1. King and S. Nadal, (2012), Ppcoin: Peer-to-peer crypto-currency with proof of-stake”, SelfPublished Paper, August, vol. 19

  Vidrih, Marko (2018). “What is a bloch in the blockchain?” https://medium.com/datadriveninvestor/what-is-a-block-in-the-blockchain-c7a420270373

  Walker, Gareth (2018). “Is KYC using block chain the answer for banks” https://www.refinitiv.com/perspectives/regulation-risk-compliance/kyc-using-blockchain-answer-banks